Planter

Se behov for målrettede efterafgrøder 2020 på Landmand.dk

SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser procent målrettede efterafgrøder 2020 for det eller de kystvandoplande, som dine marker ligger i.

I efteråret 2020 skal der dyrkes ca. 380.000 ha frivillige målrettede efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder.

I 2020 skal behovet for efterafgrøder opfyldes pr. kystvandopland. Danmark er inddelt i 90 kystvandoplande. Hvis ikke behovet opfyldes i det enkelte kystvandopland, kan det forventes, at der kommer et obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder uden tilskud.

I 2020 kan du kun søge tilskud til målrettede efterafgrøder, hvis dit samlede efterafgrødegrundareal er på 10 ha eller mere.

Ansøgningsfristen er 17. april 2020 i Fællesskemaet i Tast selv-service. I 2020 er der kun én ansøgningsrunde.

Landmand.dk

På Landmand.dk vil du se en boks, hvor der står Målrettede efterafgrøder. Når du trykker på den vil du se dine marker og beregning af dit minimumsbidrag til de frivillige målrettede efterafgrøder – se eksempel nederst.

Den bedste placering af frivillige målrettede efterafgrøder, for at nå målet i det enkelte kystvandopland, er placering i områder med laveste retentionsklasse, dvs. klasse 1.

Emneord

Vil du vide mere?