Kvæg

DMS Dyreregistrering: Koder til registrering af kvægsygdomme

Når du skal registrere sygdomme i din kvægbesætning i DMS Dyreregistrering, er det vigtigt, at du anvender nedenstående koder. Det er de koder, der også kaldes lk-koder.

Den samme inddeling af sygdomskoder er anvendt gennem alle moduler i DMS Dyreregistrering. Dette gælder bl.a. i Analyseudskrifter, Nøgletalstjek og Kritiske Målepunkter.

Der er 6 overordnede kategorier:

  1. Fordøjelseslidelser
  2. Stofskiftelidelser
  3. Klov- og lemmelidelser
  4. Reproduktionslidelser
  5. Yverlidelser og
  6. Luftvejslidelser hos kvæg
  7. Øvrige lidelser

Når antallet af sygdomme opgøres indenfor en kategori, medtages kun de lidelser, som er defineret som Sygdomme og vises i kolonnen til venstre.

1: Fordøjelseslidelser hos kvæg

Løbelidelser (Sygdomme)
(20) Løbeudvidelse
(27) Løbekatarrh/forgiftning 
(96) Løbedrejning, højresidig
(97) Løbedrejning, venstresidig
(164) Løbesår/mavesår

Fremmedlegeme (Sygdomme)
(25) Fremmedlegeme

Tarmbetændelse (Sygdomme)
(28) Tarmbetændelse 
(51) Diarre
(170) Paratuberkulose

Parasitære fordøjelseslidelser (Sygdomme)
(52) Coccidiose
(54) Leverikte
(56) Løbetarmorm 
(166) Cryptosporidiose 

Andre fordøjelsesforstyrrelser (Sygdomme)
(24) Fordøjelsesforstyrrelse 
(26) Sur vom (vomacidose) 
(29) Ford./stofskiftelidelse, andet 
(30) Magnesiummangel 
(53) Navlebetændelse 
(98) Trommesyge 
(171) Vomforrådnelse (vomalkalose)
(172) Tarmslyng
(173) Blindtarmsdilatation
(175) Bughindebetændelse, peritonitis
(176) Kalvedifteritis

Behandlinger 
(45) Magnet ilagt

Behandlinger – (Vaccine) 
(890) Rotavec-Corona, vaccination
(935) Bovigen RCE, vaccination

2: Stofskiftelidelser hos kvæg

Ketose (Sygdomme)
(21) Ketose
(165) Fedtlever

Kælvningsfeber (Sygdomme)
(22) Mælkefeber
(50) Subklinisk mælkefeber
(272) Atypisk mælkefeber

3: Klov- og lemmelidelser hos kvæg

Hudrelaterede klovlidelser (Sygdomme)
(32) Klovbrandbyld
(34) Balleforrådnelse
(35) Spaltebetændelse
(48) Nydannelse
(147) Klovspalte, betændelse
(156) Digital dermatitis
(157) Kronisk digital dermatitis/vorte

Hornrelaterede klovlidelser (Sygdomme)
(33) Sålesår
(36) Såleblødning
(43) Tynd sål
(44) Tånekrose
(106) Hornspalte i indre klovvæg
(107) Lodret hornspalte
(109) Skade
(139) Dobbeltsål
(144) Hul væg, løs hvid linje
(145) Hul væg, byld i hvid linje

Abnorm klovform (Sygdomme)
(135) Asymmetrisk klov
(136) Proptrækkerklov
(137) Overgroet klov
(138) Sakseklov
(158) Kronisk laminitis/horisontal spalte/ snabelklov

Lemmelidelser (Sygdomme)
(31) Trykning
(37) Hasetrykning
(38) Ledbetændelse

Behandlinger
(80) Klovbeskæring

Symptomer
(39) Lemmelidelse, andet
(159) Halthedsscore

4: Reproduktionslidelser hos kvæg

Tilbageholdt efterbyrd (Sygdomme)
(4) Efterbyrd

Børbetændelse (Sygdomme)
(2) Børbetændelse

Skedebetændelse (Sygdomme)
(66) Skedebetændelse

Abort (Sygdomme)
(47) Abort

Øvrige reprolidelser (Sygdomme)
(9) Reprolidelse, andet
(90) Børkrængning
(91) Børslyngning

Behandlinger vedr. brunst

(1) Brunstmangel
(3) Cyster
(8) Brunstinduktion
(65) Cyster, hormonbeh.
(68) Inaktive æggestokke
(114) Follikelcyste
(115) Luteincyste
(290) Prog.spiral ind

Fødselshjælp
(67) Fødselsinduktion
(92) Kejsersnit
(112) Fødselshjælp
(271) Abortinduktion

Diverse repro
(5) Forundersøgelse
(160) Kastration/studning
(291) Prog.spiral ud

Symptomer

(6) Blødning
(7) Brunst
(110) Drægtig
(113) Ikke drægtig

Dyrkningskoder for Mastitis

Diagnoserne for mastitisbakterier er delt ind i A- og B-koder. Lidt forenklet sagt, kan A-diagnoserne stilles i dyrlægens eget laboratorium, hvorimod B-diagnoserne kræver mere avanceret laboratoriediagnostik. 

Koder for Mastitisbakterier gruppe A:

(202) Str. agalactia
(203) Øvrige enterobacteriaceae
(204) Str. dysgalactia
(205) E.coli
(206) Candida spp.
(207) Anden streptokok
(209) Koagulase negative stafylokokker, CNS
(210) Koagulase negative stafylokokker, pen. res
(212) Enterococcus spp
(213) Trueperella pyogenes
(214) Corynebacterium spp.
(215) Staph. aureus
(216) Staph. aureus, pen. res. 
(217) Str. uberis
(218) Str. uberis, mucoide variant
(219) Mælkeprøve, anden bakterie
(220) Dyrkningsnegativ
(221) Klebsiella spp.
(222) Micrococcus spp
(223) Bacillus spp
(224) Proteus spp.
(227) Prototheca  spp
(892) Non aureus koagulase positiv stafylokok
(893) Pasteurella spp.
(894) Pseudomonas spp.
(895) Mælkeprøve forurenet

Koder for Mastitisbakterier gruppe B

(208) Listeria spp.
(211) Lactococcus spp
(225) Mycoplasma bovis
(226) Mycoplasma spp
(228) S. marcescens
(896) Staph. delphini
(897) Staph. hyicus
(898) Staph. intermedius
(899) Staph. lutrae
(900) Staph. pseudintermedius
(901) Staph. schleiferi subsp. coagulans
(902) Staph. simulans
(903) Staph. epidermidis
(904) Staph. chromogenes
(905) Staph. haemolyticus
(906) Staph. equorum
(907) Staph. arlettae
(908) Staph. sciuri
(909) Str. equinus
(910) Str. gallolyticus
(911) Lactococcus garviae
(912) Lactococcus lactis
(913) Enterococcus saccharolyticus
(914) Bacillus simplex
(915) Corynebacterium bovis
(916) Corynebacterium stationis
(917) Klebsiella pneumoniae
(918) Klebsiella oxytoca
(919) Proteus mirabilis
(920) Proteus vulgaris
(921) Citrobacter spp.
(922) Citrobacter koseri
(923) Pseudomonas aeruginosa
(924) Pseudomonas lundensis
(925) Aerococcus spp.
(926) Aerococcus viridans
(927) Acinetobacter spp.
(928) Clostriduim spp.
(929) Candida tropicalis
(930) Candida rugosa
(931) Candida krusei
(932) Magnusiomyces capitalis

5: YVERLIDELSER hos kvæg

Yverbetændelse (Sygdomme)
(11) Yverbetændelse
(12) Yverbetændelse, goldperioden
(14) Yverbetændelse efter læsion
(15) Yverbetændelse, akut
(72) Fluemastitis
(94) Yverbetændelse, brandig
(95) Yverbetændelse, subklinisk
(179) Yverbetændelse med lammelse

Øvrige yverlidelser (Sygdomme)
(16) Pattetråd
(19) Yverlidelse, andet
(93) Pattehudsbetændelse

Goldning antibiotika
(13) Goldningsbehandling

Behandlinger
(10) Yverbetændelse behandling med NSAID
(17) Patteopstikning
(18) Patteamputation
(188) Mælkeprøve udtaget
(320) Intern pattelukning
(341) Afgoldningsfacilitator

Behandlinger (Vaccine)
(340) Startvac, vaccination
(938) Ubac, vaccination

6: LUFTVEJS LIDELSER hos kvæg

Luftvejslidelser (Sygdomme)
(41) Lungebetændelse
(55) Lungeorm
(60) Lungebetændelse behandling med NSAID

Behandlinger (Vaccine) 
(891) Bovilis Bovipast RSP, vaccination 
(933) Bovalto, vaccination
(934) Bovalto Respi 2, vaccination
(936) Bovilis RSP Live, vaccination
(937) Hiprabovis Somni-Lkt, vaccination
(939) Nasym, vaccination

7: ØVRIGE LIDELSER hos kvæg

Hudlidelser (Sygdomme)
(58) Skab
(178) Ringorm
(275) Lus

Urinvejslidelser (Sygdomme)
(161) Urinvejsinfektion
(162) Nyrebækkenbetændelse
(163) Blærebetændelse

Hovedregion (CNS, Øjne, Ører, Mund) (Sygdomme)
(131) Øjenbetændelse 
(133) Mellemørebetændelse
(167) Aktinomykose
(174) Cerebrortikal nekrose

Universelt og knogler (Sygdomme)
(40) Halelæsion
(42) Infektion
(49) Lidelse andet
(61) Traumatisk blødning 
(273) Brud på knogle

Behandlinger
(177) Aflivning, kreatur
(184) Selen og vitaminbehandling
(185) Vitamin- og jernbehandling
(186) Tyrering isat
(187) Væskemangel/væsketerapi
(280) Fluekontrol
(310) Afhorning af kalve

Symptomer
(199) Manglende mælkenedlægning

Behandlinger (Vaccine)
(250) Vaccine 1
(251) Vaccine 2
(252) Vaccine 3
(253) Vaccine 4
(255) Vaccine 5
(814) Bovilis Ringvac, vaccination

Attester Besøg mv.
(300) Rådgivningsbesøg

Andre  
(276) Immunisering