Grise

Effekt af autovacciner og iodbehandling på navlebuler

Resumé

Meddelelse 1268: Navlebuler er en udfordring i mange grisebesætninger, da grise med større navlebuler ofte ender med at blive aflivet af dyrevelfærdsmæssige årsager i stalden, eller fordi de ikke kan transporteres til slagtning. Særligt besætninger, der producerer under Danish Crown-konceptet ”opdræt uden antibiotika” (OUA-produktion), oplever en stigning i grise med navlebuler efter overgang til denne produktionsform med et lavere forbrug af antibiotika.

Hovedkonklusion

Hverken besætningsspecifik autovaccine til søer rettet mod bakterier påvist i navlestedet hos pattegrise eller én iodspraybehandling af navlestedet hos nyfødte pattegrise kan reducere forekomst af navlebuler. Besætningsspecifik autovaccine til søer kan reducere antallet af antibiotikabehandlinger samt dødeligheden hos afkommet i nogle besætninger.

Vil du vide mere?

Støttet af