Grise

Erfaring med diegivende søers vandforbrug

Resumé

Erfaring 2303: Vandforbruget i en sobesætning med tørfoder var 17 L/so dag 1 efter faring og 28 L/so dag 18 efter faring. Det observerede vandforbrug var højere end det, som er afrapporteret i ældre undersøgelser, og det forventes at hænge sammen med, at søer i dag har større foderoptagelse og en større mælkeproduktion.

Den tredjedel af søerne, som havde det laveste vandforbrug dag 2 efter faring, fortsatte resten af diegivningsperioden med at have lavt vandforbrug. Tilsvarende havde den tredjedel af søerne, som dag 2 efter faring havde det højeste vandforbrug, et højere vandforbrug end andre søer i besætningen i resten af diegivningsperioden. Det er i overensstemmelse med tidligere forsøg, hvor der er fundet en stor variation imellem søers vandforbrug, men mindre variation for den enkelte so.

Hovedkonklusion

Søer tildelt tørfoder havde en tydelig stigning i det daglige vandforbrug fra faring og frem til dag 21. Vandforbruget var højere end det, som er set i ældre undersøgelser. Variation i vandforbrug var mindre for den enkelte so end mellem søer.

Vil du vide mere?

Støttet af