Højtydende besætninger holder ydelsen uden soja

Meget mælk i tanken er ikke umuligt, selvom soja fjernes fra foderplanen, og fodringen bliver GM-fri.

SEGES har analyseret ydelses- og foderkontroller fra 106 besætninger, der har omlagt til non-GM-fodring i perioden 1. september 2016 til 1. januar 2017 og undersøgt konsekvenserne af den omlagte fodring. Resultatet viser, at bedrifterne har uændret ydelse, fortæller specialkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES der har været med til at analysere tallene.

”Bedrifterne har holdt ydelsen, selv om de har trukket sojaskrå ud af foderplanen og erstattet det primært med rapsskrå og rapskage. Og så ser vi, at bedrifterne efter overgangen til non-GM-fodring er faldet en smule i AAT og PBV i fodringen samtidig med, at de har bibeholdt EKM-ydelsen,” lyder det fra Nicolaj Ingemann Nielsen.

Gælder også højtydende

For at vurdere, om den uændrede mælkeproduktionen ved omlægning til non-GM-fodring også gælder for højtydende besætninger, har SEGES set specifikt på denne gruppe. Datasættet for bedrifter med stor race blev opdelt i to halvdele afhængig af ydelse. I de højtydende besætninger var EKM-ydelsen 31,8 kg i gennemsnit baseret på ydelseskontroldata, hvilket svarer til 11.600 kg EKM/årsko. Analysen viste, at hverken de højtydende eller lavereydende besætninger, som har omlagt til non-GM-fodring, udviste ændringer i ydelsen (se tabel).

”Samspillet mellem ydelsesniveau og behovet for protein i form af AAT diskuteres ofte i praksis, og resultaterne fra denne undersøgelse viser, at også højtydende besætninger har klaret omlægningen til non-GM-fodring uden nedgang i mælkeproduktion,” siger Nicolaj Ingemann Nielsen.

Et andet relevant spørgsmål er, om den uændrede ydelse ved overgang til non-GM-fodring også gælder for besætninger, der har fodret med et højt niveau af soja, og som derfor bliver udsat for forholdsvis store ændringer i foderplanen. Derfor har SEGES sammenstillet besætninger, der har anvendt moderate mængder af sojaskrå, et-to kg/ko/dag, med besætninger, der har anvendt høje mængder, mere end to kg soja/ko/dag. Der er tale om et ret begrænset datasæt, da der kun er fire besætninger med tilgængelige foderdata, som har anvendt mere end to kg soja/ko dagligt og omlagt til non-GM-fodring. Hverken besætninger med moderate eller høje mængder sojskrå har oplevet ændringer i EKM-ydelsen efter omlægningen, hvor sojaskrå er taget helt ud af rationen.

”Der er ofte en diskussion om, hvor meget og hvorvidt højtydende malkekøer har brug for protein i form af sojaskrå. Resultaterne fra praksis underbygger, at når sojaskrå udskiftes med rapsskrå/-kage, malker køerne ganske udmærket, hvilket i øvrigt ligger på linje med universitetsforsøg,” fortæller Nicolaj Ingemann Nielsen.

Interesse for alternativ protein

Muligheden for at øge indtjeningen ved at fodre med non-GM-foder har naturligvis også skubbet til interessen for alternative proteinkilder. I samarbejde med Aarhus Universitet er SEGES blandt andet i gang med at undersøge udbytte, foderværdi, konservering og håndtering af hestebønner. Hestebønner har et markant lavere fosforindhold end rapsprodukter og kan derfor kan være med til at løse fosforproblematikken, som p.t. ses i forbindelse med omlægning til non-GM-fodring – se artiklen side 2. Resultaterne fremlægges på kvægkongressen i februar. Derudover skal SEGES i 2018 teste et rapsprodukt fra svenske AAK, som er behandlet med en speciel varmebehandlingsteknik, i danske malkekvægsbesætninger. Rapsproduktet kaldes ExPro® og har høj AAT-værdi på grund af varmebehandlingen. Testens formål er at undersøge, om ExPro® kan erstatte sojaskrå i højtydende besætninger.

Læs en uddybende artikel om overgang til non-GM-fodring på www.landbrugsinfo.dk/merekvaegnyt

  Non-GM (40 bedr.) Traditionel fodring (852 bedr.)
  Før Efter Forskel Før Efter Forskel
Mælk (kg/ko/dag) 31,0 31,1 0,1 31,4 31,4 0,0
Fedt (%) 4,13 4,03 -0,10 4,14 4,09 -0,05
Protein (%) 3,42 3,42 0,00 3,44 3,44 0,00
EKM (kg/ko/dag) 31,5 31,2 -0,3 32,0 31,8 -0,2

Højtydende besætninger: Mælkeproduktionen for den højestydende halvdel af besætningerne med køer af stor race (gns: 11.600 kg EKM) før og efter omlægning til non-GM-fodring sammenholdt med besætninger med traditionel fodring i samme periode.

Hør mere om non-GM på kvægkongressen:

  • For og imod GMO i foder og mælk
  • Non GM-fodring med hestebønner

Kvægkongressen foregår 26.-27. februar 2018 i Herning Kongrescenter


Relaterede links

Non-GM-fodring får fosforudskillelsen til at stige markant
”Tænk, hvis vi har købt dyrt soja til ingen nytte"


Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 23, 2017