Planter, Grise

Visning af biomasse og kvælstofbehov i vinterraps på Landmand.dk

På Landmand.dk får du vist biomassen og forslag til kvælstofbehovet i foråret for alle dine rapsmarker. Resultatet kan bruges som input til at fastlægge det endelige kvælstofbehov i gødningsplanlægningen.

Nyere danske forsøg har vist, at kvælstofbehovet i vinterraps om foråret er lavere jo mere kvælstof, der er tilført om efteråret og jo kraftigere afgrøden er i efteråret. På baggrund af forsøgsresultaterne har SEGES Innovation udarbejdet en model, som kan beregne et forslag til kvælstofbehov om foråret.

På Landmand.dk vises kort over de rapsmarker, som i begyndelsen af januar var registreret i MarkOnline, og du kan se, om de enkelte marker har en lav til middel, høj eller meget høj biomasse i efteråret 2022. Se eksempel i figur 1. I en tabel under kortet vises en beregning af behovet ud fra modellen fra SEGES Innovation. 

Beregningsforudsætninger

Baggrunden for beregningen er den indtastede kvælstofmængde anført i MarkOnline og biomassen målt fra satellit i perioden oktober til november. Biomassen er udtrykt ved indekset NDRE. Ved beregning af kvælstofbehovet er anvendt den højeste gennemsnitlig NDRE-værdi for marken indenfor perioden. I beregningen er det antaget, at rapsen maksimalt kan udnytte 90 kg kvælstof i tilført gødning pr. ha i efteråret.

På grund mange skyer i efteråret og dermed færre gode satellitbilleder er der i nogle tilfælde anvendt en NDRE-beregning fra firmaet ClearSky, der ved anvendelse af satellitter, radar og kunstig intelligens kan forudsige, hvad satellitten ville have set, hvis der havde været klart vejr. 

I beregningen af kvælstofbehovet er anvendt en pris på 18 kr. pr. kg kvælstof og 425 kr. pr. kg raps.

Hvis oplysningerne i MarkOnline er forkerte, eller hvis du ønsker at beregne behovet ved et andet prisforhold, kan du indtaste de korrekte oplysninger i regnearket nedenfor. Det beregnede kvælstofbehov er vejledende, og du bør forholde sig kritisk til, om du mener, at behovet er passende for den enkelte mark. 

Omfang af beregningen

I alt er der udarbejdet kort for godt 15.000 vinterrapsmarker, svarende til ca. 138.000 hektar, som har været registreret i MarkOnline i begyndelsen af januar. Der er ikke udarbejdet kort for marker, som f.eks. er oprettet i Næsgaard Mark. Det har været muligt at beregne et forslag til kvælstofbehov for ca. 90 pct. af markerne. I resten af markerne har målingen af NDRE-værdien været for usikker til en troværdig beregning.

På Landmand.dk ser landmanden sine vinterrapsmarker inddelt i tre grupper alt efter den målte NDRE-værdi i efteråret 2022. I tabellen under kortet er beregnet et forslag til kvælstofmængde i foråret.

Figur 1. På Landmand.dk ser landmanden sine vinterrapsmarker inddelt i tre grupper alt efter den målte NDRE-værdi i efteråret 2022. I tabellen under kortet er beregnet et forslag til kvælstofmængde i foråret.

Konsulentadgang

Konsulenter kan få adgang til sine kunders kort ved at indtaste kundens CVR-nummer i Landmand.dk. Se eksempel i figur 2. Konsulenten skal anvende til Landmand.dk anvende samme login, som anvendes til LandbrugsInfo. 

Boksen i Landmand.dk, som giver konsulenter adgang til kunders kort over rapsens biomasse og forslag til kvælstofbehov i foråret.

Figur 2. Boksen i Landmand.dk, som giver konsulenter adgang til kunders kort over rapsens biomasse og forslag til kvælstofbehov i foråret.

Vil du vide mere?

Støttet af