Kvæg

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark – september 2022

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater – september 2022.

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. 

Statistikken er beregnet d. 13. september 2022.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd det seneste år i hhv. økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer med KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd i hhv. økologiske og konventionelle besætninger i de seneste 12 måneder 
(obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)

Tabel 1a. Økologiske besætninger

Racer
KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 2.151 34,8 219 3,6 2.495 40,4 1.310 21,2
HOL 35.241 30,5 3.634 3,1 49.316 42,6 27.521 23,8
JER 16.936 64,1 1.842 7,0 1.591 6,0 6.062 22,9

Tabel 1a. Konventionelle besætninger

Racer
KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 15.881 25,9 2.928 4,8 31.590 51,5 10.946 17,8
HOL 210.866 23,7 28.795 3,2 460.306 51,7 190.606 21,4
JER 118.025 64,0 21.090 11,4 11.695 6,3 33.727 18,3

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. 

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder
(obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)

Tabel 1b. Malkekvæg

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 10.306 50,35 9.891 48,32
Køer - 1. lakt. 3.470 22,09 8.769 55,81
Køer - 2. lakt. 1.813 14,49 6.333 50,61
Køer - øvr. lakt. 2.443 12,98 9.092 48,30
DH Kvier 162.118 60,64 101.599 38,00
Køer - 1. lakt. 39.133 16,70 148.294 63,28
Køer - 2. lakt. 21.239 10,38 112.030 54,73
Køer - øvr. lakt. 23.617 7,88 147.699 49,25
Jersey Kvier 63.674 89,96 4.661 6,59
Køer - 1. lakt. 29.819 59,55 2.940 5,87
Køer - 2. lakt. 19.351 51,74 2.233 5,97
Køer - øvr. lakt. 22.116 41,96 3.452 6,55

Tabel 1b. Kødkvæg

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 6 0,03 267 1,30
Køer - 1. lakt. 706 4,49 2.767 17,61
Køer - 2. lakt. 941 7,52 3.427 27,39
Køer - øvr. lakt. 1494 7,94 5.795 30,79
DH Kvier 311 0,12 3.322 1,24
Køer - 1. lakt. 6.463 2,76 40.443 17,26
Køer - 2. lakt. 9.521 4,65 61.923 30,25
Køer - øvr. lakt. 16.134 5,38 112.439 37,49
Jersey Kvier 123 0,17 2.321 3,28
Køer - 1. lakt. 5.451 10,89 11.867 23,70
Køer - 2. lakt. 6.208 16,60 9.606 25,69
Køer - øvr. lakt. 11.150 21,15 15.995 30,34

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En del malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS eller kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretaget mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS af malkeracesæd og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Tabel 2a

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 229 75,98
Køer - 1. lakt. 181 53,04
Køer - 2. lakt. 148 42,57
Køer - øvr. lakt. 184 39,13
DH Kvier 1.641 82,63
Køer - 1. lakt. 1.634 39,78
Køer - 2. lakt. 1.597 33,69
Køer - øvr. lakt. 1.659 31,16
Jersey Kvier 357 97,48
Køer - 1. lakt. 319 95,92
Køer - 2. lakt. 300 95,00
Køer - øvr. lakt. 304 94,08

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.  

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg).

Tabel 2b. Malkekvæg

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 9.111 60,27 5.828 38,56
Køer - 1. lakt. 3126 36,08 3.183 36,74
Køer - 2. lakt. 1514 25,91 1.745 29,86
Køer - øvr. lakt. 2112 24,43 2.626 30,37
DH Kvier 160.285 69,62 66.916 29,07
Køer - 1. lakt. 37.479 36,78 37.375 36,68
Køer - 2. lakt. 19.880 25,94 22.317 29,12
Køer - øvr. lakt. 21.944 21,27 27.573 26,73
Jersey Kvier 62.852 91,22 3.655 5,30
Køer - 1. lakt. 29.221 61,15 2.067 4,33
Køer - 2. lakt. 18.888 53,40 1.622 4,59
Køer - øvr. lakt. 21.743 43,04 2.487 4,92

Tabel 2b. Kødkvæg

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 1 0,01 176 1,16
Køer - 1. lakt. 523 6,04 1.831 21,14
Køer - 2. lakt. 658 11,26 1.926 32,96
Køer - øvr. lakt. 889 10,28 3.019 34,92
DH Kvier 128 0,06 2.888 1,25
Køer - 1. lakt. 4.521 4,44 22.524 22,10
Køer - 2. lakt. 6.460 8,43 27.977 36,51
Køer - øvr. lakt. 9.838 9,54 43.806 42,46
Jersey Kvier 120 0,17 2.271 3,30
Køer - 1. lakt. 5.379 11,26 11.116 23,26
Køer - 2. lakt. 6.094 17,23 8.769 24,79
Køer - øvr. lakt. 11.056 21,89 15.229 30,15

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering, skiftes ofte til almindelig sæd. 

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 2c. Malkekvæg

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 6.335 75,71 1.988 23,76
Køer - 1. lakt. 2.078 50,29 1.184 28,65
Køer - 2. lakt. 913 33,94 647 24,05
Køer - øvr. lakt. 1.242 30,80 1.059 26,26
DH Kvier 108.011 83,19 21.200 16,33
Køer - 1. lakt. 23.984 50,75 14.152 29,95
Køer - 2. lakt. 11.820 35,54 8.705 26,18
Køer - øvr. lakt. 12.902 28,80 11.103 24,78
Jersey Kvier 35.464 98,49 380 1,06
Køer - 1. lakt. 15.851 74,02 489 2,28
Køer - 2. lakt. 10.320 62,71 500 3,04
Køer - øvr. lakt. 12.012 50,97 809 3,43

Tabel 2c. Kødkvæg

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 1 0,01 44 0,53
Køer - 1. lakt. 343 8,30 527 12,75
Køer - 2. lakt. 435 16,17 695 25,84
Køer - øvr. lakt. 586 14,53 1145 28,40
DH Kvier 47 0,04 578 0,45
Køer - 1. lakt. 2.559 5,41 6.564 13,89
Køer - 2. lakt. 3.689 11,09 9.042 27,19
Køer - øvr. lakt. 5.696 12,71 15.104 33,71
Jersey Kvier 5 0,01 158 0,44
Køer - 1. lakt. 2.613 12,20 2.461 11,49
Køer - 2. lakt. 3.239 19,68 2.398 14,57
Køer - øvr. lakt. 6.059 25,71 4.688 19,89

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år. 

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 174 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 77,0 22,3 0 0,5
Kviens alder ved 1. inseminering 15,1 15,2 15,1
Kviernes gennemsnitlige NTM 11,4 10,1 8,7
IO56 64,2 70,1 81,2

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for DH kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 1356 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 81,7 17,8 0,1 0,4
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,3 14,8 16,3
Kviernes gennemsnitlige NTM 9,9 8,7 7,0 6,4
IO56 64,9 71,7 82,6 71,5

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 348 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 97,7 1,6 0 0,7
Kviens alder ved 1. inseminering 14,1 14,5 16,0
Kviernes gennemsnitlige NTM 7,8 8,7 3,8
IO56 63,5 66,9 63,7

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer. 

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 96 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 48,8 30,0 7,8 13,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 79,0 85,5 80,9 91,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,18 2,19 2,06 2,05
Køernes gennemsnitlige NTM 9,6 7,7 2,1 1,7
IO56 57,7 62,7 63,5 61,5

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 650 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 50,4 29,9 6,0 13,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 85,1 88,2 89,4 97,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,36 2,39 2,17 2,22
Køernes gennemsnitlige NTM 7,9 5,0 2,0 1,8
IO56 54,5 62,7 53,9 61,4

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 306 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 75,1 3,2 11,7 10,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 87,5 111,2 94,2 114,9
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,97 1,94 1,91 1,92
Køernes gennemsnitlige NTM 5,3 3,3 0,8 0,1
IO56 57,3 58,4 63,0 61,7

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 63 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 36,4 26,1 13,0 24,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 75,9 88,7 80,2 80,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,91 2,85 2,88 2,83
Køernes gennemsnitlige NTM 9,5 4,8 1,2 0,8
IO56 54,1 58,7 58,2 68,8

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 538 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 37,5 26,8 10,9 24,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,2 88,5 83,9 89,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,16 3,10 2,94 2,97
Køernes gennemsnitlige NTM 6,5 3,2 0 -0,5
IO56 47,6 58,0 49,4 58,3

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 285 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 64,2 3,4 17,9 14,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 85,4 101,8 83,3 96,6
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,56 2,63 2,48 2,47
Køernes gennemsnitlige NTM 5,1 2,1 -0,5 -1,2
IO56 56,4 57,5 60,8 62,4

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 72 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 35,1 25,0 14,6 25,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,4 87,2 83,2 80,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,08 3,0 3,03 3,01
Køernes gennemsnitlige NTM 8,7 5,5 0,5 -0,1
IO56 54,6 59,1 55,9 56,8

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 517 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 30,7 25,2 13,0 31,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 87,3 90,4 85,6 95,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,35 3,24 3,14 3,10
Køernes gennemsnitlige NTM 4,8 1,2 -2,4 -3,3
IO56 47,2 56,6 49,5 58,0

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 286 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 53,4 4,1 23,3 19,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,0 100,1 85,8 92,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,7 2,68 2,62 2,56
Køernes gennemsnitlige NTM 2,7 -0,3 -2,8 -3,6
IO56 56,2 61,3 60,1 64,9

Vil du vide mere?