Natur og vandmiljø

Fremrykning af efterafgrødekravet betyder ca. 130.000 ha flere efterafgrøder i efteråret 2020

Fremrykning af efterafgrødekravet fra 2021 til 2020 giver behov for væsentlige ændringer i landmandens mark- og gødningsplan. Reglerne er ikke på plads endnu

Regeringen har med sit finanslovforslag fremlagt sin ambition om at opjustere den målrettede regulering af landbruget i 2020 med en tredobling af indsatsen fra i år til næste år (se artikel).

Det forventes, at hele efterafgrødekravet i den målrettede regulering vil gælde i efteråret 2020, hvor det ifølge Fødevare og Landbrugspakken ellers kun var 2/3 af kravet, der skulle gælde og resten først i efteråret 2021. Det betyder, at kravet om efterafgrøder fra 2019 til 2020 øges med ca. 250.000 ha i stedet som forventet med ca.130.000 ha. Det øgede krav svarer til, at kravet til efterafgrøder stiger med ca. 17 pct. af efterafgrødegrundarealet i de 75 pct. af landet, som krav om målrettede efterafgrøder forventes at omfatte. Det betyder, at kravet om efterafgrøder på mange bedrifter vil komme over 40 pct. af efterafgrødegrundarealet.

Ændringen af kvælstofreguleringen i 2020 forhandles fortsat, og kortet med efterafgrødekravene i 2020 er endnu ikke offentliggjort. Landbrugsstyrelsen kan ikke oplyse, hvornår dette sker.

Kommer kravene til efterafgrøder til at slå fuldt igennem i 2020 vil det betyde store ændringer i landmandens mark- og gødningsplaner til 2020. På mange bedrifter vil kravene give anledning til overvejelser om, hvorvidt der skal foretages sædskifteændringer eller alternativer som nedsat N-kvote skal anvendes. Før reglerne er helt på plads, vil det være vanskeligt at foretage den endelige planlægning på bedrifterne.

SEGES vil hurtigst muligt informere om de præcise regler, når de foreligger. SEGES overvejer også at holde informationsmøder for planteavlskonsulenter og landmænd med det formål at præsentere forslag til forskellige tilpasningsmuligheder til den regulering, som vedtages.

Emneord

Vil du vide mere?