Grise

Normer for næringsstoffer til grise

Normer for Næringsstoffer i grisefoder revideres løbende af repræsentanter fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, griseproduktionskonsulenter og SEGES Innovation. Dette er 35. udgave af Normer for Næringsstoffer.

Nyhed

06. december 2023

 Opdateret 23. april 2024

I udgave 35 er der tilføjet en række for grise med ekstra god foderudnyttelse i normer til unggrise og slagtegrise. Der er desuden justeret i normer for polte, hvor der nu kun anbefales fasefodring for at sikre det bedste kompromis til at øge rygspæktykkelsen uden adfærdsmæssige unoder. Minimum for fordøjeligt protein er sænket i normsæt til drægtige søer og løbeafdeling, og der er desuden justeret lidt på anbefalede tidsperioder for anvendelse af blandinger (normsæt) til søer. ”Quantum Blue” fytase er justeret fra 400 til 325 FTU som 100 % dosis.

Ændringer i forhold til 34. udgave

  1. Den generelle fremgang i foderudnyttelse og stigende anvendelse af hangrise betyder, at mange besætninger har potentiale til en rigtig god foderudnyttelse. Der er derfor indført en ekstra række i normkolonnerne til ung- og slagtegrise til besætninger med ekstra god foderudnyttelse. 

  2. Praktiske erfaringer og forsøg i SEGES Innovation og i udlandet har vist, at for lave protein- og lysinindhold øger risikoen for adfærdsmæssige unoder som hale- og ørebid. Den bedste løsning for polte er fasefodring med en moderat underforsyning med aminosyrer for at holde lidt igen på tilvæksten og samtidig øge rygspæktykkelsen, men i sikker afstand fra det niveau, som kan fremprovokere hale- og ørebid.

  3. Normer for aminosyrer til søer er uændrede, men minimumsnormer for fordøjeligt protein til drægtige søer og løbeafdeling er sænket 5-10 gram pr. FEso på baggrund af et nyt forsøg. Det gør foderet billigere og reducerer miljøpåvirkningen fra drægtige søer.

  4. Den laveste skånenorm til grise efter fravænning anbefales nu maksimalt op til 9 kg (før 15 kg), fordi lavt proteinindhold også giver risiko for adfærdsproblemer hos smågrise.

  5. Ud fra gennemgang af nyere litteratur er vurderingen af fytaseproduktet ”Quantum Blue” fra AB Vista ændret fra 400 FTU til 325 FTU som 100 % dosis.

Danish nutrient standards

The nutrient standards now include an additional row for growers and finishers that have a particularly good feed conversion ratio.

Vil du vide mere?

Støttet af