Planter

Følg aktuelle risikovurdering for skulpegalmyg i vinterraps

Skulpegalmyggens larver overvintrer i jorden i marker efter vinter- eller vårraps. Når den nødvendige udviklingstemperatur er nået - typisk medio til ultimo maj - klækkes skulpegalmyggene.

Efter at temperaturen har passeret 16 ºC, begynder hunnerne at flyve mod vinterrapsmarkerne for at lægge æg. Æggene klækker efter 3-4 dage. Skulperne begynder efter ca. 1 uge at blive opsvulmede og gullige.

Forudsigelsen af tidspunktet for flyvning baseres på en graddags-model med basistemperatur 8 ºC med udbredt flyvning ved 110 graddage summeret fra den 1. april. Der er dog risiko for angreb fra 80 graddage, hvor evt. bekæmpelse er aktuel. Modellen siger noget om flyvetidspunkt men desværre ikke noget om forventet angrebsstyrke.

Figuren viser risikoen for æglæggende skulpegalmyg fra den 1. april for i år. Til sammenligning vises graddage for de to seneste år.
Normalvejret angiver kurvens forventede forløb, hvis vejret svarede til gennemsnittet af årene 1961-1990.

Udskrivning:
Hvis du vil udskrive hele siden, kan du klikke på printikonet lige ovenfor til højre på siden.

Du kan se varslingen for dit eget område ved at vælge postnummer under figuren.

Vil du vide mere?