Natur og vandmiljø

Case: Naturtiltag kombineret med effektivt landbrug giver landmanden stor glæde

Effektiv planteproduktion kan sagtens forenes med at øge naturværdierne på bedriften. Det er både enkelt, billigt – og giver stor glæde, mener planteavler Søren B. Laustsen.

”Jeg er blevet overrasket over, hvor meget god natur, jeg faktisk har på min bedrift, som med enkle og billige tiltag kan optimeres.” Sådan fortæller planteavler Søren B. Laustsen, efter at han har fået foretaget et Naturtjek på hovedejendommens 45 ha. Samlet set driver han i alt 215 ha med traditionel planteavl ved Haderslev.  

”Både min samlever Dorthe og jeg går meget op i naturen. Og med den dagsorden, der er i befolkningen om bæredygtighed og mere natur, vil vi gerne vise, at vi kan drive effektivt landbrug, samtidig med at vi gør noget for naturen – at vi kan gøre nogen ting anderledes og yde vores bidrag,” forklarer Søren B. Laustsen. 

Søren B. Laustsen viser naturen frem på sin ejendom.

Søren B. Laustsen viser naturen frem på sin ejendom. Foto: SEGES

Naturtjek gav inspiration til at forbedre naturen på landbrugsejendommen

Han og Dorthe var derfor allerede godt i gang med forskellige naturtiltag, da han sagde ja tak til et Naturtjek med en naturkonsulent fra SEGES. Blandt andet havde de plantet nogle mindre hjørnearealer til med løvskov.  

”Det var virkelig spændende at gå rundt på vores arealer med konsulenten. Vi viste hende det, som vi allerede havde fokus på. Og hun fortalte, hvordan vi kunne gøre det endnu bedre, og hvor vi med fordel kunne lave nye tiltag. Det var virkelig noget andet end at sidde og se noget foran pc’en,” fortæller Søren B. Laustsen. 

Dyrkningsfrie bræmmer langs småskov giver vilde planter gode vilkår

Dyrkningsfrie bræmmer op til arealerne med småskov var en af konsulentens anbefalinger.

”Mange vilde planter foretrækker næringsfattig jord. Og bræmmen betyder, at vi ikke gødsker ud til kanten. Det er jo et virkelig nemt tiltag, som ovenikøbet kan give os MFO-tilskud, samtidig med at vi bevarer arealtilskuddet. Det koster os med andre ord ingenting, men vi får noget naturværdi,” forklarer Søren B. Laustsen, som også har etableret dyrkningsfrie bræmmer langs noget krat mellem to græsmarker. 

”Det bliver virkelig spændende at se effekten på naturen i løbet af nogle år,” konstaterer han.  

Etablering af sø på landbrugsejendommen til gavn for løvfrøer

På et lavtliggende vådt område nær skoven, som alligevel ikke giver noget videre udbytte, havde Søren tidligere ansøgt om at etablere minivådområde. Men det levede ikke op til kravene. 

”Naturkonsulenten fortalte os, at hvis vi i stedet etablerer en sø med lavt vand i den ene ende, kan vi skabe et rigtigt fint ynglested for de løvfrøer, som er i området,” forklarer han.  ”Så nu er vi i gang med de indledende undersøgelser. Det skal jo projekteres, og vi er ved at finde ud af, hvilke muligheder og løsninger, der er.” 

Dyrepassage og billebo gavner også naturen

At få fjernet et vildthegn omkring et areal, hvor han tidligere dyrkede juletræer, er et andet tiltag, som Søren nævner, han skal have foretaget. 

”Hegnet er ikke til nogen nytte længere, og når vi fjerner det, bliver der bedre passage for dyrene,” forklarer han.

Placering af markstenene har også fået Sørens fokus: 
”Når vi samler sten, tænker vi mere over, hvor vi placerer dem. Vi lægger bunkerne, så de vender mod syd, så de bliver varmet op og er gode skjulesteder for insekter og firben,” forklarer han. 

Inspirationskatalog med billeder og økonomi via Naturtjek

Naturtjekket indebærer dog ikke kun en rundtur og en snak, understreger Søren B. Laustsen:
”Vi har fået en samlet rapport – eller et inspirationskatalog – kan man kalde det. Det er spækket med luftfotos og billeder fra rundturen og forsynet med anbefalinger og forklaringer, så man virkelig får mulighederne visualiseret. Derudover er der påpeget hvilke tilskudsordninger, man kan søge.” 

Naturtiltagene giver en god fornemmelse

Alt i alt har Naturtjekket øget Sørens nysgerrighed og interesse for at hjælpe naturen. 

”At lave de her naturtiltag giver virkelig en god fornemmelse – en følelse af tilfredshed. Og jeg tænker, at eftersom naturen er under pres, så vil jeg ikke bare sidde med armene over kors. Jeg vil gerne tage del i det og yde mit bidrag. Som landmænd råder vi over så store dyrkningsflader, at jeg ikke synes, vi kan tillade os bare at buldre derudaf. Det tror jeg ikke, der er plads til fremadrettet.

Og når det så samtidig giver så stor en glæde – så er det jo bare med at komme i gang,” slutter han. 

Læs om naturtjek på Biodiversitet og naturforvaltning 

https://www.seges.tv/v.ihtml/player.html?token=db643fd69405c084d8f85d9a94fc0e3d&source=embed&photo%5fid=69076539&autoPlay=0

Video: Oplev Søren B. Laustsen fortælle, hvordan han lykkes med at drive effektiv planteavl, samtidig med at han øger naturværdien på ejendommen.

Vil du vide mere?

Støttet af