Kvæg

Brug aldrig koste med børster af metal i nærheden af dit kvægbrug

Foderet kan blive voldsomt forurenet med metaltråde, hvis der rengøres med børster af metal.

Foder forurenet med metaltråde er livsfarlige for kvæg og studier af slagtedyr viser et fortsat behov for at mindske belastningen af kvæg i Danmark med metalforurenet foder. Som kilder til metalforurening har ofte været nævnt mørnet metalnet under tage, gamle dæk på ensilagen, og fyldte magneter på fuldfoderblanderen.

Der er ud over de ovennævnte problemer fundet eksempler på voldsomme metalforureningsproblemer opstået ved brug af koste med børster af metal.

Metalbørstestykker i majsensilagen

Billedet viser børstestykker i forskellige længder fundet ved rensning af ca. 1.000 kg majsensilage med metalfælde. Plansiloen til opbevaring af majsensilagen var før høst blevet fejet med en rotorkost hvor hver anden børstering havde metalbørster. Siloen var forsøgt renset for metalstykker inden ensilering, men alligevel tyder rensning foderet med metalfælden på et massivt problem med forurening fra metaltråde.

Metaltråde fra rensning

Metaltråde fra rensning af ca. 1000 kg majsensilage opbevaret i silo fejet med rotorkost med metalbørster inden høst. Foto: SEGES.

Der findes andre eksempler på, at mælkeproducenter har haft koste med metalbørster på bedriften og har mistet køer inden årsagen til problemet blev fundet.

Det må på det kraftigste frarådes at bruge koste med metalbørster i nærheden af kvægbrug. Det bør også frarådes at vejmyndigheder og entreprenører fejer veje og pladser i nærheden af kvægbrug og arealer med foderproduktion med koste monteret med metalbørster.

Vil du vide mere?

Støttet af