Jura, Økonomi og ledelse

Nyt regeringsudspil – Regeringen ønsker flere unge med fritidsjob

Regeringen fremlægger 18 initiativer, heriblandt fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag, som skal få flere unge i fritidsjob.

Det skal være lettere for arbejdsgivere og foreningslivet at tilbyde de unge et job. Det skal blandt andet ske ved at forenkle de eksisterende regler og derved skabe større klarhed. Udspillet skal sikre, at unge kan arbejde i flere brancher, påtage sig flere opgaver og arbejde i større tidsrum på døgnet. 

Regeringen ønsker, at det skal være mere økonomisk attraktivt at have fritidsjob, hvorfor unge under 18 år vil blive fritaget for at betale arbejdsmarkedsbidrag af al arbejdsindkomst. Det betyder, at de unge får skattelettelser; en ungarbejder i et supermarked, som tjener cirka 3.000 kr. om måneden vil få en skattelettelse svarende til 2.880 kr. om året.

Udspillet tilsiger at udvide arbejdsfunktionerne for unge på 13-14 år, så de må varetage flere opgaver end de nuværende regler tillader. Det indebærer blandt andet lektiehjælp, køkkenhjælper, hjælper på værksted mv. Derudover skal unge på 15-17 år have mulighed for at arbejde på skæve tidspunkter. 

Udspillet giver også mulighed for, at 13-17-årige må arbejde med alle slags ufarlige maskiner, blandt andet kassebånd og små skruemaskiner, samt milde kemikalier.    

Reglerne for automatisk oprettelse af frikort vil blive ændret til starten af det år, hvor den unge fylder 13 år fremfor 15 år, som fremgår af de nuværende regler. 

De nuværende regler forhindrer som udgangspunkt unge under 13 år i at udføre arbejde for en arbejdsgiver, begrænser unge på 13 år som går i grundskolen til ”lettere arbejde” samt sætter restriktioner for, hvilket arbejde må udføres af unge på 15-17 år. 

I dag anses ”lettere arbejde” blandt andet for at være arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse, lettere rengøring, oprydning og borddækning, lettere manuelt arbejde mv. 

Derudover er arbejdstiden for unge på 13-17 år begrænset:

  • 13-14-årige må højst arbejde to timer på skoledage og syv timer på fridage
  • 15-17-årige der går i grundskolen må højst arbejde to timer på skoledage og otte timer på fridage
  • 15-17-årige der ikke går i grundskolen må ikke arbejde mere end otte timer om dagen. 

Vil du vide mere?