Jura

Stil krav når banken vil indgå en afviklingsaftale

Banken har klart fordel af en afviklingsaftale. Et stille og roligt salg giver nemlig banken den bedst mulige pris for ejendommen. Aftalen bør derfor også leve op til landmandens forventninger. Det sikrer han ved at stille krav i forhandlingssituationen.

Med en afviklingsaftale i hånden kan banken gennemføre salget af ejendommen i fred og ro. Det betyder som oftest, at banken vil få flere penge ud af ejendommen end ved en tvangsauktion eller konkurs. Når landmanden forhandler med banken om afviklingsaftalens indhold, bør han derfor sikre sig, at aftalen også imødekommer hans ønsker. Flere forhandlingsmæssige fif hjælper landmanden på vej til at opnå en god afviklingsaftale.

Vent med underskriften

Ifølge specialkonsulent Jane Karlskov Bille, SEGES’ skatteafdeling, gør landmanden klogt i at bede banken om betænkningstid, inden han skriver under. Han bør ikke underskrive afviklingsaftalen uden først at have overvejet den nøje:

- Landmanden skal have tid til at tænke sig om og sammen med sin rådgiver sikre sig, at aftalen har det forventede indhold. Han bør derfor altid bede banken om at få aftalen med hjem, så han kan læse den igennem i fred og ro, før han underskriver den, fastslår hun.

Få egne krav med

Landmanden har en opgave i at finde ud af, hvad der er væsentligt for ham at få med i afviklingsaftalen. Er det vigtigt for ham, at hans nabo får mulighed for at købe ejendommen? Betyder det mere, hvor stort et privatforbrug han og hans familie får i afviklingsperioden? Uanset hvilke krav landmanden har, skal de ned på papiret og med i aftalen for at blive til virkelighed.

- Når banken præsenterer landmanden for afviklingsaftalen, kan det være en god idé, at landmanden spørger sin bankmand, hvad han får ud af aftalen, og hvor i aftalen det konkret står, anbefaler Jane Karlskov Bille og fortsætter 

- På den måde kan landmanden få et første tjek af, om afviklingsaftalen svarer til hans forventninger.

Spørg rådgiver til råds

Men landmanden kan ikke være sikker på, at aftalen er den rigtige for ham og indeholder det, han forventer, før han har gennemgået afviklingsaftalen sammen med sin rådgiver. 

Jane Karlskov Bille fortæller, at det desværre hænder, at landmandens opfattelse af afviklingsaftalens indhold ikke stemmer overens med aftalens faktiske ordlyd.

- I forbindelse med en afvikling befinder landmanden sig i en meget stressende situation. Det er ikke utænkeligt, at bank og landmand i en sådan situation relativt nemt kan gå fejl af hinanden. Derfor skal landmanden have sin rådgiver ind over aftalens indhold, understreger hun.

Få banken til at betale for rådgivning

Undertiden er banken villig til at betale for, at landmanden får rådgivning af sin lokale rådgiver. Landmanden kan for eksempel stille som krav for at acceptere aftalen, at banken betaler for landmandens rådgivning. Det giver ham ro i maven, og udgiften betyder forsvindende lidt for banken i det store billede.

Er aftalen god nok?

En afviklingsaftale går ofte på, at landmanden skal medvirke til at passe ejendommen på en god og ordentlig måde og bidrage positivt til salgsbestræbelserne. Men hvis salget trækker ud, og prisen presses ned, fordi den rigtige køber ikke melder sig på banen, hvad betyder det så for landmanden ifølge afviklingsaftalen?

- Det er vigtigt, at landmanden helt grundlæggende er sikker på, at afviklingsaftalen passer ham, også selv om salget af ejendommen trækker i langdrag. Det kræver en gennemgang af aftalen med det scenarie for øje, så landmanden sikrer sig, at hans ønsker i den situation også kommer med i aftalen. Det er nemmere at få sine ønsker med, når aftalen indgås, end når salget trækker ud, fastslår Jane Karlskov Bille.

Fem gode råd før du indgår en afviklingsaftale

  1. Underskriv ikke afviklingsaftalen i banken, tag den med hjem og læs den igennem i fred og ro
  2. Vær sikker på, at dine krav er med i afviklingsaftalen
  3. Gennemgå afviklingsaftalen med din lokale rådgiver
  4. Få banken til at betale for rådgivning til gennemgang af afviklingsaftalen
  5. Vær sikker på, at afviklingsaftalen grundlæggende føles rigtig for dig

Værd at vide om afviklingsaftaler

  • Pas på med tidsubegrænsede afviklingsaftaler. Afviklingsaftaler indgås typisk med banken for at undgå en konkurs. Har du lavet en uigenkaldelig, tidsubegrænset afviklingsaftale med banken, kan du dog kun komme ud af aftalen ved at melde dig konkurs. Hvis samarbejdet med banken derfor ikke forløber som forventet, risikerer du at skulle melde dig konkurs alligevel.
  • Pas på, hvis der er andre usikrede kreditorer end banken. Det kan give problemer i forbindelse med en afviklingsaftale. Er de øvrige kreditorer utilfredse med aftalen, f.eks. fordi deres krav ikke er omfattet af aftalen, kan de vælge at begære dig konkurs.
  • Pas på med ægtefællehæftelse. Hvis din ægtefælle ikke allerede er medhæftende på ejendommen, bør du undgå at inddrage din ægtefælle i afviklingsaftalen.
  • En fortrolighedsaftale afskærer dig ikke fra rådgivning. En aftale om fortrolighed i en afviklingsaftale hindrer dig ikke i at søge rådgivning. En rådgiver har tavshedspligt, så du kan trygt vise aftalen til din rådgiver.
  • Rådgivning er altafgørende. Læs afviklingsaftalen grundigt igennem og diskutér indholdet med din rådgiver. 

Vil du vide mere?