Heste

Undersøgelse af grovfoderets sammensætning til heste

I samarbejde med LandboThy´s ERFA-gruppe for heste, Københavns Universitet og Eurofins har
SEGES Heste arbejdet på at få en bedre forståelse for, hvad grovfoder til heste egentlig er.

Baggrunden for samarbejdet er ønsket om indsamling af data over grovfoderets sammensætning og

betydningen af de enkelte parametre for at understøtte produktion og optimal anvendelse af grovfoder til

heste.

Det man vidste i samarbejdet var:

  • Det er vigtigt foderprøven er repræsentative, opbevares og indsendes korrekt
  • Der er forskel på heste
  • Der er forskel på hvordan heste bliver brugt
  • Der er forskel på grovfoder
  • Der er forskel på analyser og foderberegninger
  • Og at den endegyldige sandhed ikke forelå efter det første år

Samarbejdet har resulteret i, at Eurofins er begyndt at levere analysecertifikater med foderberegninger specielt til heste (FE-hest) samt at der bliver sendt en fil med resultater fra foderanalysen, der kan importeres direkte ind i foderoptimeringsprogrammet PC-Horse.

Over sæsonen er der blevet samlet data ind med henblik på at kunne udregne et landsgennemsnit i lighed med, hvad man har på kvæggrovfoder. Efter dataindsamlingen var afsluttet, begyndte analysen af data og det stod ret hurtigt klart, at ét landsgennemsnit nok ikke var særligt retvisende eller brugbart, da der er overordentlig stor forskel på de enkelte analyseresultater:

Parameter Gns Min Max Enhed
Tørstof 77,6 51,5 93,4 %
Protein 9,1 4 17,8 %
Sukker 11,3 3,9 20,6 %
Træstof 31,9 22,4 39,3 %
Aske 5,2 1,4 10,0 %
Chlorid 1,0 0 6,8 %
NDF 58,4 43,4 69,3 %
In-Vitro 62,4 46,7 78,6 %
Feh 0,6 0,39 0,7 pr kg TS
Kg TS/FE 1,8 1,37 2,6
Org. Stof. Ford 64,0 48,9 79,5 %
Ford. Protein 49,8 1,5 133,3 g/kg TS

Derfor valgte gruppen at prøve at lave en mere nuanceret opdeling af analyseresultaterne, der også giver en indikation af hvilket foder man skal vælge afhængig af hestetype og brug, hvilket resulterede i følgende:

Foderenerginiveau Hestetype Anvendelse Landsgennemsnit 2015
Meget lavt >2,3kg TS/FEh Kontakt din konsulent
Lavt 2-2,3kg TS/FEh Islænder pony skovturshest "vægttab" koldblod varmblod Alm. Ridning Selskabshest Let arbejde Parameter Gns. Min Max Enhed
Tørstof 85,6 79,2 91,4 %
Aske 4,7 1,4 7,2 % TS
Råprotein 7,3 4,0 1,2 % TS
Træstof 33,8 28,8 38,8 % TS
Sukker 10,3 4,4 14,2 % TS
NDF 62,4 56,5 69,3 g/kg
FK org. Stof 54,4 48,9 59,6 %
FEh 0,5 0,4 0,5 pr. kg TS
Kg TS 2,2 2,1 2,6 pr FE
Ford. Prot 44,0 1,5 91,3 g pr kg TS
Middel 1,5-2kg TS/FEh Drægtige hopper Hobbyhest Amatør konkurrence Koldblod Varmblod Fuldblod Alm. Ridning Selskabshest Moderat arbejde Moderat konkurrence Parameter Gns. Min Max Enhed
Tørstof 76,7 51,5 93,4 %
Aske 5,3 1,7 10,0 % TS
Råprotein 9,3 4,0 16,0 % TS
Træstof 32,0 24,5 39,3 % TS
Sukker 11,1 3,9 18,0 % TS
NDF 58,5 43,4 66,5 g/kg
FK org. Stof 65,1 51,9 75,1 %
FEh 0,6 0,5 0,7 pr. kg TS
Kg TS 1,8 1,5 2,0 pr FE
Ford. Prot 49,7 1,5 107,5 g pr kg TS
Højt 1,5-1,3 kg TS/FEh Lakterende hopper Ungheste i vækst Væddeløbsheste Professionel konkurrence Koldblod Varmblod Fuldblod Væddeløb Intens ridning Brugsheste Hårdt arbejde Konkurrence Parameter Gns. Min Max Enhed
Tørstof 64,3 51,7 81,4 %
Aske 6,0 2,9 8,3 % TS
Råprotein 12,1 5,5 17,8 % TS
Træstof 26,2 22,4 30,1 % TS
Sukker 15,5 9,4 20,6 % TS
NDF 49,0 44,9 54,1 g/kg
FK org. Stof 77,3 74,3 79,5 %
FEh 0,7 0,7 0,7 pr. kg TS
Kg TS 1,4 1,4 1,5 pr FE
Ford. Prot 78,5 15,8 133,3 g pr kg TS
Meget højt <1,3kg TS/Feh Kontakt din konsulent

På baggrund af en analyse af grovfoderresultaterne fra vækstsæsonen 2015, har vi desværre ikke kunnet finde nogle entydige sammenhænge mellem de enkelte parametre, og som man kan se af ovenstående, er der selv med opdelingen, store forskelle indenfor de forskellige grupper – forskelle der formodentlig skyldes forskelle i driftstype, høsttidspunkt, gødskning, håndtering efter høst, emballering, græsarter osv.

Grovfoderanalysens konklusion

Analyseresultaterne har ikke vist nogle enkle sammenhænge men snarere bekræftet os i , at der er en meget stor variationsbredde i grovfoderets foderværdi, hvilket understreger vigtigheden af at anvende grovfoder til heste som er analyseret.

For at få en korrekt foderanalyse er det vigtigt at prøveudtagningen er foretaget korrekt. SEGES Heste har for nyligt udarbejdet vejledning i udtagning af grovfoderprøver.

For at kunne fodre sin hest korrekt skal man kende:

  • Hestetype
  • Brugsmønstre
  • Analyseresultat af det anvendte grovfoder

Hvorefter man med PC-Horse eller i samarbejde med sin konsulent kan udregne en specifik foderplan.

Emneord

Vil du vide mere?