Kvæg

Få hjælp i DMS til at optimere strategien for afgoldning

Er det nødvendigt at bruge patteforsegler? Kan det betale sig at goldbehandle? DMS-værktøjet Yversundhed i goldperioden giver svarene nemt og overskueligt.

Med analyseværktøjet i DMS, Yversundhed i goldperioden kan man sort på hvidt se effekten af forskellige managementstrategier for goldning og dermed tage stilling til, om noget bør ændres. Vil man eksempelvis vurdere effekten af patteforsegling, kan man få en liste over patteforseglede køer og se, om der er nogle dominerende karakteristika – fx mange nyinficerede. Hvis det er tilfældet, skal man måske se på, om rutinerne omkring forsegling halter. 

Sådan fungerer værktøjet Yversundhed i goldperioden

Med Yversundhed i goldperioden er det muligt at vurdere de fire grundlæggende muligheder for goldbehandling:

  • stop malkning
  • stop malkning + patteforsegling
  • stop malkning + antibiotikabehandling
  • stop malkning + patteforsegling + antibiotikabehandling

For hver af behandlingsmetoderne kan man vælge at få vist en liste over de pågældende køer. Og det kan man gøre på paritetsniveau – dvs. for 2. og 3.kalvskøer.

Hvis man fx vælger at se listen over antibiotikabehandlede 2. kalvskøer, kan man ved den første ydelseskontrol efter kælvning vurdere, om de er blevet kureret, eller om flere er blevet inficerede. Hvis det ser ud til ikke at have ret god effekt, så er det måske fordi, det er de forkerte, der behandles - fx de kronisk inficerede

Analyseværktøjet Yversundhed i goldperioden kan med andre ord bruges til at finde de rigtige dyr til den rigtige managementprocedure – og til at rette ind, hvis strategien ikke fungerer som ventet. Det er desuden muligt på besætningsniveau at indsætte celletalsgrænser – dvs. når køerne ligger i dette interval, skal jeg gøre dette. Fx op til 100.000 giver vi patteforsegler – fra 100.000 - 400.000 både patteforsegler og antibiotika, hvis vi har en mælkeprøve, som er positiv for en bakterie, vi vil behandle mod.

Kan bruges af både landmand og rådgiver

Yversundhed i goldperioden kan bruges af både landmand og rådgiver. Man skal ikke indtaste noget – alle data er tilgængelige. Det er baseret på de indberetninger, der ligger i DMS i forvejen – goldbehandlinger, patteforsegler, golddatoer og celletal. Det er nemt at benytte Yversundhed i goldperioden, men kan anbefales til en start, at diskutere brugen af det med sin rådgiver.

Find Yversundhed i goldperioden under fanen Analyseværktøjer i DMS.

Yversundhed i goldperioden viser effekten af det vi gør

Dyrlæge Theun van der Veen, Vestfyns Dyrlæger har anvendt Yversundhed i goldperioden i nogle af sine besætninger.

”Det er super effektivt,” fortæller han.

”Man kan afgrænse periode, laktationsnummer, indstille grænser for celletal osv. Det betyder bl.a., at når man har en goldningsstrategi for besætningen, kan man tydeligt se, om den bliver fulgt, og om den virker. Man kan med andre ord se effekten af de forskellige goldbehandlinger og lave nye tiltag der, hvor man ikke får den ønskede effekt. Hvis fx helbredelsesprocenten er lav, skal vi måske have en anden udsætterstrategi. Og det er nemt at aflæse informationerne, fordi det er sat grafisk op med enkle figurer. Samtidig er der en tabel for hvert ko-nummer, hvor man kan se celletal før og efter afgoldning.”

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af