Økologi, Kvæg, Planter, Svin

Kan biogasanlæg være en del af løsningen til ny fosforregulering

Rapport

17. juni 2019

 Opdateret 13. september 2019

Hvordan biogasanlæg kan være en del af løsningen i områder, hvor harmoniarealet udfordres med den ny fosforregulering.

På vegne af Sektorbestyrelserne for Landbrug & Fødevarer Svin, Kvæg og Planter, har Landbrug&Fødevarer, Foreningen Biogasbranchen og SEGES undersøgt, hvordan biogasanlæg kan være en del af løsningen i områder, hvor harmoniarealet udfordres med den ny fosforregulering.

Indførelsen af fosforreguleringen giver udfordringer med afsætning af afgasset biomasse fra en række biogasanlæg, der rammer det ny fosforloft, som betyder, at en række bedrifter ikke kan udnytte kvælstofloftet. Biogasanlæg bygges primært i husdyrtætte områder, da hovedparten af biomassen typisk er husdyrgødning.

I rapporten er fosforflowet gennem biogasanlæg kvantificeret i 14 regioner af Danmark, og det er beregnet, hvor stort et ”ledigt” harmoniareal, der er i disse regioner. Der er foreslået, hvordan biogasanlæg kan bidrage til at løse harmoniproblemerne i områder, der er særlig udfordret af den ny fosforregulering.

Vil du vide mere?