Planter

Flydende ammoniak bliver godkendt til anvendelse med betydelige begrænsninger

DAKOFO kan nu melde ud om anvendelsen af flydende ammoniak, og præciserer at godkendelsen bliver under betingelse af en maksimal mængde og den anvendte nedfældningsdybde.

En arbejdsgruppe i DAKOFO bestående af medlemmer, maskinstationer og leverandører af flydende ammoniak har bedt DAKOFO’s sekretariat hjælpe med at få lavet de nødvendige beregninger.

DAKOFO og arbejdsgruppen kan nu via en ekstern leverandør vise sikker anvendelse af ammoniak. Det forventes, at der kommer begrænsninger på den anvendte mængde og også krav om nedfældningsdybde. Nedfældningsdybden kommer sandsynligvis til at diktere den tilladte mængde ammoniak, der må anvendes pr. hektar. Vi forventer, at kravene til dosering og nedfældningsdybde bliver som i tabellen.

Tabel 1.

Arbejdsdybde Max. dosering NH3 pr. ha
5 cm 29 kg/ha
10 cm 59 kg/ha
15 cm 89 kg/ha
20 cm 118 kg/ha
Rent praktisk skal slutbruger modtage en erklæring fra leverandøren, hvoraf det fremgår, at NH3 er tilladt at anvende.

DAKOFO gør opmærksom på, at ansvar for overholdelse af dosering af flydende ammoniak alene falder på brugerens eget ansvar. Miljøstyrelsen er resort for overholdelse af REACH-forordningen i Danmark. I forbindelse med DAKOFOs notifikation via ECHA får Miljøstyrelsen besked om ændring af anvendelsen. Det betyder, at Miljøstyrelsen kan stille spørgsmål ved beregningerne i eksponeringsscenariet og deraf dosering mm. 

DAKOFO ligger inde med en faglig rapport, der grundigt beskriver argumentationen for forudsætningerne i beregningerne. DAKOFO kan dog ikke drages til ansvar, hvis forudsætningerne for beregningerne i eksponeringsscenarie falder bort. 

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af