Grise

Forekomsten af PRRS i Danmark december 2021

Resumé

Notat: 2205: I Danmark har der været en aktiv serologisk overvågning og deklaration af PRRS i SPF-besætninger og i konventionelle besætninger, der har indgået aftale med SPF-systemet. Den nye PRRS-reduktionsstrategi bevirker, at alle besætninger med over 10 søer eller over 100 dyr totalt, skal have en PRRS-antistofdeklaration inden udgangen af 2022. 

Formålet med denne undersøgelse er at identificere andelen af besætninger med ukendt status samt kortlægge forekomsten af PRRS-antistofpositive besætninger i forhold til besætningstyper, aldersgrupper og geografi i besætninger med kendt status.

Resultaterne viste, at PRRS-status kendes på knap halvdelen af de danske grisebesætninger (47 %), som bliver omfattet af den nye PRRS-reduktionsstrategi. Andelen af besætninger med ukendt status var størst blandt besætninger med vækstgrise (65 %), mens andelen af registrerede grise med ukendt status var størst for slagtegrise (66 %).

I besætninger med kendt status, fandtes PRRS-antistoffer i 32 % af besætningerne, og forekomsten af PRRS-antistofpositive besætninger varierede mellem geografiske områder. Blandt besætninger med positiv PRRS-status, var der en ensartet forekomst af de to PRRS-typer, idet 37 % af besætningerne havde antistoffer mod PRRS type 1; 36 % af besætningerne havde antistoffer mod PRRS type 2; mens de resterende 26 % af besætningerne havde registreret antistoffer mod begge PRRS typer.

Andelen af PRRS-antistofnegative slagtegrise, og PRRS-antistofnegative sobesætninger var henholdsvis 23 % og 57 %.
Denne undersøgelse blev lavet på baggrund af data fra SPF- og CHR-registeret ultimo 2021, og omfattede 5.286 besætninger, som bliver omfattet af den nye PRRS-reduktionsstrategi. 

Vil du vide mere?