Med et vådområde i Kvong Mose ved Varde har Kristian Therkildsen fået ny agerjord, så han fortsat kan producere tilstrækkeligt foder til køerne

Natur og vandmiljø, Planter

Case: Etablerede minivådområde på blot fem dage

Peter Hindbo og hans nabo ved Lunderskov var selv med til at grave et minivådområde, som stod klar på få dage.

- Gravearbejdet var rigtigt sjovt – der var virkelig gang i den. Vi hyrede en entreprenør, som kom med en stor gravemaskine, og så kørte vi selv med dumpere. Der var også penge at spare på den måde.
Minivådområdet stod klar efter fem dages gravearbejde i september 2019. Så kom regnen, og dagen efter var det fyldt med vand.

Meget nemt at komme i gang
Peter og hans nabo var til fødselsdag hos en bekendt, da ideen opstod, og de blev enige om, at de gerne ville have et minivådområde. Første skridt var at kontakte oplandskonsulenten for at høre, om deres område egnede sig til et minivådområde.
- Det var så nemt. Oplandskonsulenten kunne faktisk svare ja i telefonen. Så kom han ud og kiggede på det og skrev hele projektbeskrivelsen, som vi godkendte.

Projektbeskrivelsen blev sendt til kommunen, og tilladelsen til at etablere minivådområdet kom få måneder efter den første henvendelse.
Efterfølgende flyttede entreprenøren, Peter og naboen 5.000 kubikmeter jord, og minivådområdet var en realitet.

Oplandskonsulenten stod for papirarbejdet 
- Oplandskonsulenten har været med os hele vejen og har stået for alt papirarbejdet. Det har været en kæmpehjælp, og det kostede overhovedet ingenting.
Oplandskonsulenten sørgede også for, at der kom en landmåler ud og synede anlægget.
- Det er vigtigt, at man lige får rettet det til, så det overholder målene, inden projektet sendes ind til godkendelse hos Landbrugsstyrelsen.

Biodiversiteten vægter højt
Peter bygger minivådområdet, fordi han gerne vil rense drænvandet for kvælstof og fosfor, men han ser også andre fordele.
- Det et ekstra plus, at vi få lavet noget flot natur. Vi har valgt at bruge 6.000 kroner på at få minivådområdet plantet til med vandplanter, så vi også bidrager til biodiversiteten, siger Peter.

Fakta

Areal: 0,4 ha
Afvander: 39 ha
Kvælstofeffekt: 234 kg N pr. år.

Vil du vide mere?

Støttet af