Planter, Økologi

Om Landsforsøgene®

Landsforsøgene® dækker over det unikke nationale samarbejde om forsøg og demonstrationer, der udføres i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer, agroindustrien, vidensinstitutioner og SEGES-afdelinger for Miljø- & PlanteInnovation og Økologi Innovation.

Landsforsøgene® er planteproduktionens ”udviklingsafdeling” som gennem et kvalitetssikret og velafprøvet set-up sikrer, at dansk planteproduktion har adgang til den nyeste viden om planteproduktion.

Ansvaret for forsøgsplanernes udformning ligger hos SEGES’ specialister og den praktiske forsøgsplanlægning og administration af Landsforsøgene® varetages af Teknologisk Institut på vegne af SEGES. Forsøgene gennemføres under praksisnære forhold og i samarbejde med engagerede landmænd og er organiseret således, at de lokale rådgivningscentre deltager i et forsøgssamarbejde i en landsforsøgsenhed.

Har du et produkt, en teknologi eller en faglig udfordring der skal dokumenteres i Landsforsøgene, så kan du kontakte Michael Erlang-Nielsen eller Jon Birger Pedersen.

Kontakt en specialist vedr. Landsforsøgene.

Emneord

Vil du vide mere?