Jura, Økonomi og ledelse

Sygedagpengeforsikring: For meget opkrævet i præmie bliver tilbagebetalt i 2023

Der er opkrævet for høje bidrag til sygedagpengeforsikring i 2021 og 2022. Udbetaling Danmark vil betale pengene tilbage ved modregning i forsikringspræmien for 2023.

En fejl i Beskæftigelsesministeriets datagrundlag for beregning af præmierne i 2021 og 2022 har ført til, at præmierne i de 2 år har været fastsat for højt.

Tilbagebetalingen af for meget opkrævet præmie til de berørte forsikringstagere vil ske ved modregning i Udbetaling Danmarks præmieopkrævning for 2023. Kan Udbetaling Danmark ikke modregne i præmieindbe-talinger for forsikringsåret 2023, vil det overskydende beløb blive udbetalt snarest muligt og inden udgan-gen af 2023.

Opkrævning af præmien for selvstændiges sygedagpengeforsikring udskydes til maj 2023.

Kilde: Orientering om sygedagpengeforsikringer – for meget opkrævet i præmie vil blive tilbagebetalt i 2023 (star.dk)

Emneord

Vil du vide mere?