Økonomi og ledelse

Undgå ulykker, når der er børn på gården

En gård er noget helt specielt på grund af dens dobbelte funktion som arbejdsplads og hjem. Landbruget er en arbejdsplads med mange store maskiner og ofte også store dyr – det skal håndteres, så der ikke opstår unødige ulykker med de børn, der bor der eller børn, der er på besøg.

Det er naturligt, at landmændene ønsker at inddrage deres børn i gårdens aktiviteter. Når børn inddrages i gårdens aktiviteter i en tidlig alder, kan de opbygge mange forskellige færdigheder, som kan være til stor nytte og glæde.

Vi skal blot have en forståelse af, at børn er mere udsat for de farer, der findes på gården, end voksne. Små børn leger og kan finde på mange uforudsete handlinger – også selvom man som voksen synes, at man da har sagt, at de ikke må!

Her har man lavet en legeplads op og ned af stalden, så man er tæt på arbejdsstedet og faktisk kan kigge ind i stalden fra klatre-tårnet.

Her har man lavet en legeplads op og ned af stalden, så man er tæt på arbejdsstedet og faktisk kan kigge ind i stalden fra klatre-tårnet.

Generelle forholdsregler, når der er børn på gården

 • Sørg for, at børn er under opsyn.
 • Indfør regler for, hvor børnene må færdes, og sørg for, at de følger dem.
 • Oplær børnene i sikkerhed på gården – brug nogle af de materialer som du kan downloade her fra siden eller rekvirer materiale fra Videncentret for Landbrug. Et godt oplæg til at få snakken og få”leget” nogle budskaber ind hos børnene.
 • Sørg for, at der findes et sikkert legeområde for børn – gør det område til stedet der er sjovt at være når børnene har legekammerater hjemme og du ikke lige har tid til at være sammen med dem på gården.
 • Børn gør ikke altid som du siger, men gør ofte som du gør. Så tænk på dine dårlige vaner, når du har børnene med og vær et godt eksempel.
 • Børnene bør anvende værnemidler når de er med i stalden – især hvis de er med steder hvor der er støvet, larm eller risiko for at risiko for at få noget ned over fødderne. Undersøg hvor små beskyttelsesbriller, høreværn og sikkerhedssko man kan anskaffe sig.
 • Risikoanalysér jævnligt på de områder hvor du tager børnene med. Brug tjeklisten nederst på siden som inspiration.
 • Tag et førstehjælpskursus, så du ved, hvad der skal gøres, hvis der sker en ulykke eller opstår en nødsituation.
 • Hvis ansatte benyttes som ”barnepiger” ind i mellem og har børnene med, så aftal nøje med de ansatte hvor du har bestemt dine børn må være med og hvor de ikke må være med.

Besøg af børn udefra – der ikke er hjemmevante med arbejdet på en landbrugsbedrift

Der er sjovt at lege på landet og det skal være sjovt at lege på landet.

Landet har så meget at byde på - der er så meget at se på og lege med som ikke er at finde i et parcelhuskvarter. Skal dine børn ud at lege på en bondegård, så send dem selvfølgelig trygt af sted, men mind dine børn på følgende 3 ting:

 • Hvis landmanden siger, der er steder I ikke må lege – så er der en grund til det og det kunne være en sikkerhedsmæssig grund.
 • Hold øjne og øre åbne – kommer der fx en maskine så gå væk.
 • Hvis noget er indhegnet, så er der også en grund til det – fx er det dyrene der skal være i indhegningen og ikke børnene.

Typiske situationer, hvor der sker børneulykker på landet

Der er mange, der kan berette om alvorlige ulykker blandt børn på landet. Endnu flere kan berette om nærved-ulykker både blandt børn og voksne. Inden for de sidste 3 år har SEGES noteret sig følgende typer ulykker, hvor børn har været involveret:

 • Halmballer
  Børn bliver klemt under eller mellem halmballer.
   
 • Traktorer
  Børn får selv startet traktoren, falder af og bliver kørt ned.
  Børn sidder ikke fastspændt i sæde, falder ud og bliver kørt ned.
  Barn kører traktor, har ikke kontrol over maskinen og kører lillebror ned (Dødsfald).
   
 • ATV
  ATV betragtes som legetøj, og legen kan gå vildt. Styrt fører til ulykker.

 • Frontlæsser
  Børn transporteres i skovlen, hydraulikken kan ikke holde skovlen og børnene falder ud og kommer til skade ved faldet eller endnu værre køres over.

 • Kvægstalde
  Nye moderne kvægstalde er åbne og nemme at færdes i. Dyrene ser rolige ud og børnene kan nemt komme i kontakt med dyrene og bliver trådt på eller klemt.
  Ventilationsgardiner er automatiske, og der er sket en alvorlig ulykke med en dreng, der kom i klemme og blev trukket med gardinet rundt, hvilket medførte iltmangel og besvimelse.

Registrerede ulykker med børn på landbrugsareal 

Statens folkeinstitut har udført en registrering ulykker sket på landbrugsareal blandt børn i alderen 0-15 år i perioden 1998-2009. De faktiske registreringer stammer fra 4 skadestuer og der er kalkuleret tal for landsplan som vist i tabel 1.

Tabel 1. Beregnede antal børneulykker på landet på landsplan. 

Alder Hjemme- / fritidsulykke Køretøjsulykke Arbejdsulykke
1 71 0 0
2 62 0 0
3 111 8 0
4 107 0 0
5 152 0 0
6 127 8 0
7 102 17 0
8 158 8 0
9 245 17 9
10 159 26 0
11 305 0 0
12 317 27 0
13 395 18 97
14 433 35 124
15 336 17 175
Total 3.080 181 405

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed.

Beregninger viser et antal børneulykker 3.666 for årene 1998-2009, dvs. på 12 år, svarende til ca. 300 børneulykker på landet om året. Det vil sige 300 ulykker, der er så alvorlige, at de kræver skadestuebehandling.

Børneulykkerne udgør hermed ca. 10 % af det samlede antal ulykker.

Typer af ulykkerne med børn fordeler sig som vist herunder i diagram 1.

Diagram 1. Illustration af fordeling af børneulykker i perioden 1998-2009. Børn i alderen 0-15 år. Vist som % -vis fordeling af de i alt 436 ulykker, som faktisk er registret på ulykkesregisterets fire skadestuer.

Diagram 1. Illustration af fordeling af børneulykker i perioden 1998-2009. Børn i alderen 0-15 år. Vist som % -vis fordeling af de i alt 436 ulykker, som faktisk er registret på ulykkesregisterets fire skadestuer.

Fordelingen i diagram 1 viser, at der sker en stor andel ulykker (41 %) ved håndtering af heste. Dernæst er sammensætning af maskiner og børn farlig, og ligeledes er der forekommet flere ulykker hvor børn er kommet i karambolage med halmballer. I puljen ”andet” ligger mange forskellige typer ulykker, som skæreulykker, skoldet sig, klemt ben, hånd i klemme, tabt noget over sig, revet sig i hegn, bidt i finger af gris, faldet over et brønddæksel etc.

Vedrørende dødsulykker er der i opgørelsen fra Statens folkeinstitut i 1998-2009 registeret 15 dødsulykker fordelt som vist herunder i diagram 2.
Dødsulykkerne viser sig primært, hvor børn deltager i aktivitet omkring maskinerne, og dernæst er det dødsulykker i forbindelse med håndtering af heste.

Diagram 2. Fordeling af antal børnedødsulykker på landet i perioden 1998-2009.

Diagram 2. Fordeling af antal børnedødsulykker på landet i perioden 1998-2009.

Vil du vide mere?