Planter

Resistens over for mandipropamid (Revus) i kartofler

I august 2022 blev der konstateret varierende effekt overfor mandipropamid (Revus). Det gav anledning til en anbefaling om ikke at anvende mandipropamid resten af sæsonen, før der var fuld klarhed over situationen.

Rådgivere fra firmaer og rådgivningscentre, Syngenta, Nordisk Alkali, Aarhus Universitet og SEGES Innovation gik sammen om en hurtig og omfangsrig indsamling af skimmelisolater, som i efteråret er testet på både danske og udenlandske laboratorier.

De første resultater viser nu, at der findes skimmelisolater med 100 pct. resistens blandt isolaterne af den såkaldte EU43 skimmelrace. Vi kender endnu ikke andelen af resistente isolater blandt EU43, som udgør 40-80 procent af alle skimmelisolater, men formodentlig størstedelen, fordi denne skimmelrace har udviklet sig hurtigt fra 2021 til 2022 og meget hurtigt i slutningen af sæsonen 2022.  

Hvordan kan vi anvende Revus i 2023 med de begrænsede midler vi har til rådighed? 

Det er helt afgørende, at alle avlere uafhængig af sortsvalget foretager en antiresistens-strategi overfor kartoffelskimmel. Det nemmeste ville være at udlade brugen af Revus, hvis der var mange midler at vælge imellem, men som bekendt har Danmark særdeles begrænsede midler til rådighed til bekæmpelse af kartoffelskimmel. 

Der er fortsat fuld effekt overfor skimmel fra de øvrige midler, men risikoen for udvikling af resistens er stærk stigende for de tilbageværende midler. Derfor er alternering og blandinger helt afgørende for at kunne forebygge og bekæmpe skimmel og samtidig bevare effekten af de resterende midler.

  • Brug aldrig soloprodukter af Zorvec, Shirlan og Revus. De er alle midler med stor risiko for resistensdannelse.
  • Max antal behandlinger for hvert produkt, må ikke overskrides af hensyn til både miljø- og resistensrisiko.
  • Brug Zorvec før første højrisikoperiode og før der kommer skimmel i sammenlignelige sorter i regionen.
  • Der udføres et konsekvent skifte mellem midlerne undtagen for blokken med to behandlinger af Zorvec Enicade.
  • Zorvec blandes primært med Azuleo. Dette også for at beskytte Ranman Top.
  • Shirlan skal i videst muligt omfang anvendes i kombination med et andet middel (Cymbal, Revus, Amistar, Proxanil)
  • Revus skal vi videst mulig omfang blandet med et produkt med anden virkemekanisme fx Shirlan eller Proxanil
  • Lige nu - Mandipropamid (Revus) bruges max. i to behandlinger i 2023, men aldrig i blok. Dette kan ændre sig, når vi har mere information omkring andelen af resistente isolater blandt EU43 og forekomst af EU43 i begyndelsen af sommeren 2023. Strategierne vil derfor blive justeret løbende, når alle bliver klogere.

Skimmelstrategierne vil blive dyrere, men det er vigtigt, at vi passer på de resterende midler, indtil der kommer mere resistente sorter på markedet.

Vil du vide mere?

Støttet af