Faktaark om naturtiltag i marken

Samlingen af faktaark revideres og udvides løbende. Det seneste faktaark er "Bevar de gode levesteder i agerlandet", udarbejdet af SEGES.

Der er udarbejdet en række faktaark om forskellige naturtiltag, som kan etableres i de dyrkede marker.

Læs her om de forskellige tiltag der kan etableres. Faktaarkene indeholder praktiske oplysninger med en beskrivelse af hensigtsmæssig etablering, placering, formål med de enkelte tiltag samt hvordan man kan se, om tiltaget har den ønskede effekt. Tiltagene kan etableres inden for rammerne af reglerne for Grundbetaling, så længe nogle enkle regler overholdes.

Mange af disse faktaark er lavet som led i projektet ”Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget – udførelse og effekt”, som er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og SEGES gennemført med støtte fra 15. juni fonden. 

Link til faktaarkene:

Download Faktaark
PDF  Bevar de gode levesteder i agerlandet
PDF  Vandhuller, randzoner og padder - hvordan sikres gode forhold for padderne?
PDF Hvad bestemmer jagtlejen 
PDF  Vildtvenlig afgræsning af naturarealer