Planter

Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet 2019-2020

Der var overvejende svage angreb af bladlus i efteråret og svage angreb af havrerødsot i foråret. Det højeste angreb af havrerødsot er 4-5 procent angrebne planter.

Forekomsten af bladlus i vinterbyg og vinterhvede følges hvert efterår i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Bladlusene overfører virusset havrerødsot. Der bedømmes i de mest milde områder i landet og i tidligt såede marker (før 15. september). Der er i efteråret 2019 bedømt i 31 vinterhvedemarker og 20 vinterbygmarker.

Hvis der sprøjtes mod bladlus i efteråret i marken, som indgår i registreringsnettet, skal der efterlades et ubehandlet område (1 sprøjtespor ca. 100 m langt). I foråret skal angrebsgraden af havrerødsot bedømmes både i det ubehandlede og evt. behandlede område. Formålet hermed er at koble forekomsten af bladlus i efteråret med angrebsgraden af havrerødsot om foråret, ligesom effekten af evt. sprøjtning kan vurderes.

Figur 1 og 2 ses forekomsten af bladlus i efteråret 2019 i forhold til tidligere år. Der var overvejende svage angreb af bladlus i efteråret 2019.

I tabel 1 og 2 ses konsulenternes indrapporteringer af maksimal procent planter angrebet af bladlus i henholdsvis vinterhvede og vinterbyg i efteråret 2019 samt angreb af havrerødsot i foråret 2020 bedømt primo til ultimo juni. 

Det fremgår, at det højeste angreb af havrerødsot var 5 procent angrebne planter i vinterhvede og 4 procent angrebne planter i vinterbyg.

I marker udenfor registreringsnettet er der i år også meldt om tilfælde af angreb, men overvejende svage angreb.

Tabel 1. Indberetninger fra registreringsnettet i vinterhvede 2019-2020.

Forening Lokalitetsnavn Sådato, 2019 Maks. pct. strå angrebet af
bladlus
i efteråret 2019
Procent planter
angrebet af
havrerødsot
i foråret 2020
Sprøjtetidspunkt, 2019 Middel
og dosis
Ubehandlet Behandlet
Agri Nord Fristrup - ubehandlet 06-09 0 0
Gjøl - ubehandlet 30-08 0 0
Djursland Lbr. Hevring - ubehandlet 15-09 10 0
Hevring - behandlet 15-09 0,01 0 07-10 0,1 Karate 2,5 WG
Kolding Herreds Lbr. Avlscenter Trekanten I/S - ubehandlet 03-09 4 0
Vonsildgård - ubehandlet 31-08 8 0
Østervang Mark, Frørup - ubehandlet 30-08 6 0
LandboSyd Felsted - ubehandlet 07-09 5 2,5
Felsted - behandlet 07-09 1 0,5 01-11 0,2 Karate 2,5 WG
Varnæs - ubehandlet 04-09 4 2
Blans - ubehandlet 15-09 4 2
Landbrugsrådgivning Syd Ballum Enge Nord - ubehandlet 05-09 0 0
Ballum Enge Syd - ubehandlet 05-09 0 0
Lemvigegnens Lbr. Nørlem, Lemvig
forfr. Græsfrø - ubehandlet
28-08 5 0,1
Nørlem, Lemvig
forfr. Græsfrø - behandlet
28-08 0 0,1 19-09 0,2 Karate 2,5 WG
Rom, Lemvig
forfr.
Græsfrø - ubehandlet
27-08 1 5
Rom, Lemvig
forfr. Græsfrø - behandlet
27-08 0 0,1 19-09 0,2 Karate 2,5 WG
Rom, Lemvig
forfr. Raps - ubehandlet
27-08 1 0,1
Rom, Lemvig
forfr. Raps - behandlet
27-08 0 0,1 19-09 0,2 Karate 2,5 WG
SAGRO Esbjerg - ubehandlet 15-09 2 0
Sønderjysk Lbr. Lerte - ubehandlet 04-09 1 0
Ultang - ubehandlet 10-09 1 0,5
Øsby - ubehandlet 06-09 2 ? 0,1
Velas Hørning - ubehandlet 14-09 0 0
Langå Nord - ubehandlet 07-09 2 0
Spørring - ubehandlet 07-09 0 0
Stouby - ubehandlet 02-09 5 0
Stouby - behandlet 02-09 0,1 0 07-10 0,1 Karate 2,5 WG
Ærø, Tranderup - ubehandlet 06-09 2 0
Vestjysk Lbr. Stadilø, Ulfborg - ubehandlet 30-08 0 0
VKST Eskildstrup - ubehandlet 14-09 2 0
Hyllested - ubehandlet 06-09 4 0,5
Hyllested - behandlet 06-09 0 0,1 01-10 0,05 Mavrik
Krårup - ubehandlet 12-09 3 1
Krårup - behandlet 12-09 0,01 0,1 07-10 0,1 Karate 2,5 WG
Næblerød - ubehandlet 29-08 8 4
Næblerød - behandlet 29-08 1 0,2 07-10 0,1 Karate 2,5 WG
Tårs - ubehandlet 12-09 4 5
Tårs - behandlet 12-09 0 0 07-10 0,05 Mavrik
Ørslev - ubehandlet 2 0,5
Ørslev - behandlet 0 0,1 27-11 0,05 Mavrik
Østdansk Lbr. Nr. Tvede - ubehandlet 15-09 1 0
Tybjerg - ubehandlet 16-09 1 0

Tabel 2. Indberetninger fra registreringsnettet i vinterbyg 2019-2020.

Forening Lokalitetsnavn Sådato, 2019 Maks. pct. strå
angrebet af
bladlus i
efteråret 2019
Procent planter
angrebet af
havrerødsot i
foråret 2020
Sprøjtetidspunkt, 2019 Middel og
dosis
Ubehandlet Behandlet
Agri Nord Lundby - ubehandlet 04-09 0 0
Djursland Lbr. Hevring - ubehandlet 15-09 0,1 0
Kolding Herreds Lbr. Avlscenter Trekanten, Taulov
- ubehandlet
03-09 4 2
Vonsildgård - ubehandlet 01-09 5 0
LandboSyd Felsted - ubehandlet 14-09 4 2,5
Felsted - behandlet 14-09 0,5 0,5 01-11 0,2 Karate 2,5 WG
Varnæs - ubehandlet 15-09 5 2
Landbrugsrådgivning Syd Ballum - ubehandlet 13-09 0 0
Toftlund - ubehandlet 14-09 0 0
Lemvigegnens Lbr. Engbjerg, Lemvig - ubehandlet 28-08 1 0
SAGRO Holstebro - ubehandlet 19-09 0,5 0
Esbjerg - ubehandlet 10-09 0,01 0
Sønderjysk Lbr. Lerte - ubehandlet 07-09 1 0,5
Øsby - ubehandlet 04-09 1 4,0
Velas Allesø - ubehandlet 04-09 0,5 0
Horsens - ubehandlet 07-09 1 0
Randers Syd - ubehandlet 14-09 0 0
Rask Mølle - ubehandlet 06-09 2 0
VKST Flintinge - ubehandlet 16-09 2 0
Gyrstinge - ubehandlet 10-09 4 1
Gyrstinge - behandlet 10-09 0 0,1 07-10 0,1 Karate 2,5 WG
Lynge Eskilstrup - ubehandlet 07-09 4 1
Lynge Eskilstrup - behandlet 07-09 0 0 07-10 0,1 Karate 2,5 WG
Østdansk Lbr. Nr. Tvede - ubehandlet 15-09 0 0

Vil du vide mere?

Støttet af