Fordøjeligheden af NDF i majs er fortsat vigtig

To nye litteraturstudier bekræfter, at høj fordøjelighed af NDF* har en positiv virkning på mælkeydelsen. Det vil derfor fortsat indgå i SEGES’ sortsvalgsmodel.


To nye litteraturstudier af forsøg med majsensilage bekræfter, at effekten af FK-NDF på foderoptagelsen og mælkeydelsen også gælder for majsensilage. Foto: Peter Hvid Laursen.

Udover udbytte er det vigtigt at tage hensyn til majsens kvalitet, når man vælger majssort. Det skyldes, at kvaliteten har betydning for køernes foderoptagelse og mælkeydelse. I den danske afprøvning af majssorterne i Landsforsøgene bestemmes både energiværdien og fordøjeligheden af NDF (FK-NDF**). Disse parametre indgår derfor også i SEGES’ model for vurdering af majssorternes økonomiske værdi.

Stivelse har størst betydning for energiværdien

Betydningen af FK-NDF i majsensilage diskuteres ivrigt blandt firmaer og rådgivere. Et af argumenterne mod at indregne en særlig effekt af FK-NDF er, at fordøjeligheden af NDF indgår som en del af fordøjeligheden af organisk stof og tæller med på denne måde. En stigning i FK-NDF med en enhed vil give en stigning i fordøjeligheden af organisk stof med ca. 0,4 enhed. Det skyldes, at NDF udgør omkring 40 pct. af det organiske stof i majs­ensilage. Indholdet af stivelse har derimod langt større betydning for fordøjeligheden af organisk stof, fordi stivelse er næsten 100 pct. fordøjeligt. Derfor har stivelse også meget større betydning for majsensilagens energiværdi end fordøjelig­heden af NDF.

FK-NDF har betydning for mælkeydelsen

Mange forsøg viser imidlertid, at grovfoderets fordøjelighed af NDF har betydning for køernes foderoptagelse og mælkeydelse. Hidtil har effekten af FK-NDF i SEGES’ majssortsmodel især været baseret på et amerikansk litteraturstudie af forsøg med forskellige typer grovfoder.

To nye store litteraturstudier af de seneste 20 års forsøg med majsensilage viser imidlertid, at effekten af FK-NDF på foderoptagelsen og mælkeydelsen også gælder for majsensilage. Samlet tyder forsøgene på, at effekten er i niveauet 0,20-0,25 kg EKM pr. enhed i FK-NDF. Effekten af FK-NDF i majsensilage er også netop blevet testet i to fodringsforsøg på DKC. Det første forsøg med majsensilage fra 2014 gav signifikant højere proteinydelse ved høj FK-NDF på niveau med den effekt, der blev fundet i litteraturen. Det andet forsøg med majsensilage fra 2015 gav derimod ingen effekt.

FK-NDF fortsat i SEGES’ sortsvalgsmodel

Det er svært at forklare, hvorfor de to forsøg gav forskellige resultater, men hvis man ser på det samlet over mange års forsøg og den viden, vi har om kvægfodring, kan man ikke komme uden om, at fordøjeligheden af NDF har en særlig betydning for køernes foderoptagelse og mælkeydelse. Derfor vil FK-NDF fortsat indgå i den økonomiske vurdering af majssorter i SEGES’ sortsvalgsmodel, der tager hensyn til bedriftens egne forudsætninger.

Modellen er gratis til rådighed på LandbrugsInfo og www.sortsvalgmajs.dk

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 18 - 2016