Jura

Find piecer til emner inden for familiejura

Familiejura er mange ting. SEGES har derfor lavet 4 piecer, der hver behandler emnerne: Når du bliver enke eller enkemand, familier og arveret, til ægtefællen når landbrugsvirksomheden er ramt af krise og en piece om ejerskifte.

Guide til enker og enkemænd i landbruget

Tiden efter et dødsfald kan opleves som kaotisk og uvirkelig for de nærmeste pårørende, og overskuddet til at tage sig af de mange praktiske gøremål, der presser sig på, er som oftest ikke særligt stort. Guiden beskriver helt kort og enkelt, hvad du som nærmeste pårørende skal forholde dig til i de første uger efter din ægtefælles bortgang.

Guide til enker og enkemænd i landbruget

Familie- og arveret – Har du husket at tage stilling?

Hvem skal arve og drive gården og de stolte traditioner videre? Hvad sker der, hvis ægteskabet går i stykker? Hvordan er du og din ægtefælle stillet? Det gør en afgørende forskel, at du har forholdt dig til de mulige scenarier, inden de måske bliver til virkelighed. Folderen giver dig viden om de væsentligste spørgsmål inden for familie- og arveret.

Familie- og arveret – Har du husket at tage stilling?

Pjece målrettet ægtefæller til kriseramte landmænd

Pjecen ”Er du ægtefælle til en kriseramt landmand?” giver ægtefællen et overblik over, hvordan hun bedst sikrer både sig selv og sin familie.

Ægtefællen til en kriseramt landmand kan let komme til at stå i en situation, hvor enten manden eller pengeinstituttet opfordrer hende til at overdrage sin formue eller arv til manden, overtage en del af hans gæld som meddebitor eller købe ejendommen. Og som rådgiver har du sikkert ofte tænkt, at også ægtefællen bør orienteres om sin økonomi og fremtid, når landbruget er i krise.

Udlevér derfor den nye pjece til ægtefællerne og foreslå landmændene at læse med. Pjecen giver begge parter et godt grundlag for at komme videre i beslutningsprocessen.

Tilføj logo og kontaktperson i kontaktfeltet på bagsiden, før du printer og udleverer pjecen.

Ny pjece målrettet ægtefæller til kriseramte landmænd

Er du gift og står overfor et ejer- eller generationsskifte?

Den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold, som trådte i kraft 1. januar 2018, giver en række nye muligheder for at aftale mere individualiserede formuedelingsaftaler, som kan sikre, at både du som landmand og din ægtefælle er trygge ved situationen, hvis I skulle risikere at gå fra hinanden.

Læs mere i folderen, der giver et overblik over nogle af de nye muligheder, der er kommet med den nye ægtefællelov.

”Er du gift og står overfor et ejer- eller generationsskifte?”

Vil du vide mere?