Natur og vandmiljø

Fordeling af udvaskning over året ved forskellige virkemidler

Af den samlede udvaskning af kvælstof udvaskes på JB 4 på Foulum 30 pct. før 1. februar mens andelen på JB 7 på Flakkebjerg udgør 50 pct.

Vil du vide mere?