Jura, Økonomi og ledelse

Nyt fra SIRI: Nye gebyrsatser for ansøgning om arbejdstilladelse

Nye gebyrsatser for ansøgning om arbejdstilladelse til medarbejdere fra tredjelande og kortere sagsbehandlingstid.

Gebyrsatserne for ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse til medarbejdere med statsborgerskab i tredjelande er ændret fra den 1. januar 2022. Find de nye gebyrsatser, hvor det relevante gebyr fremgår under hver enkelt opholdsordning på nyidanmark.dk: Du vil ansøge om arbejdstilladelse

SIRI har haft udfordringer med lange sagsbehandlingstider og fortsætter i 2022 arbejdet med at nedbringe antallet af verserende sager og sagsbehandlingstider. 

Se SIRIs forventede sagsbehandlingstider for ansøgninger, der indgives i 1. kvartal af 2022.

Genoptagelse af sager, hvor der givet formodningsafslag 

Det såkaldte formodningsafslag vedrører sager, hvor SIRI har vurderet, at løn- og ansættelsesvilkår ikke er sædvanlige efter udlændingelovens regler. SIRI har ændret sin praksis på området, hvilket danner grundlag for genoptagelse af en række sager efter beløbsordningen og fast-track-ordningens beløbsspor, hvor der er givet afslag med henvisning til formodningsreglen. 

SIRI har udarbejdet et praksisnotat, hvor virksomheder kan orientere sig om, hvilke krav der skal være opfyldt for at opnå en arbejdstilladelse til medarbejdere med statsborgerskab fra tredjelande.

Find praksisnotatet her

Emneord

Vil du vide mere?