Tørken 2018 overgår klart alle tidligere tørkeår

Målt på både nedbør, temperatur, soltimer og vandunderskud i maj, juni og juli slår 2018 klart alle tidligere tørkeår siden de meteorologiske målinger startede i 1874.

Siden de meteorologiske målinger startede i 1874 har der været mange tørre år; men der er ikke noget år, hvor vejrforholdene i maj, juni og juli samlet set kommer i nærheden af tørken i disse tre måneder i 2018. Det gælder på alle relevante vejrparametre som nedbør, temperatur, soltimer (indstråling), fordampning og vandunderskud (potentiel fordampning minus nedbør).

Nedbør

Samlet for maj, juni og juli 2018 er der i gennemsnit på landsplan kommet 60 mm nedbør, jf. figur 1. Der er aldrig tidligere målt så lav en nedbør siden de meteorologiske målinger startede i 1874. På andenpladsen kommer 1992 med i alt 75 mm nedbør i de tre måneder. De 20 tørreste år er nogenlunde jævnt fordelt i hele perioden fra 1874 til 2018. 1947 bliver ofte nævnt som et år, der også var meget tørt. I maj, juni og juli 1947 kom der imidlertid 127 mm nedbør. Det rækker kun til en 29. plads på ranglisten over tørre vækstsæsoner. Men kalenderåret 1947 er det hidtil tørreste, der er målt. Samlet for alle 12 måneder i 1947 kom der kun 466 mm nedbør.

Figur 1. Top 20 over år med lav nedbør i maj, juni og juli samlet set siden 1874, mm.

Temperatur

I figur 2 er vist middeltemperaturen for maj, juni og juli måned samlet set for de 20 år siden 1874, der har haft de højeste temperaturer. 2018 kommer ingen ind på en suveræn førsteplads efterfulgt af 1992 på 2. pladsen.

Figur 2. Top 20 over år med høje temperaturer i maj, juni og juli samlet set siden 1874. Gennemsnitlig døgnmiddeltemperatur, grader C.

Soltimer

Soltimer er kun målt siden 1920. Der er samlet registreret lige knap 1.000 soltimer i 2018, hvilket er næsten 10 pct. mere end i 2008, der kommer på andenpladsen over de mest solrige vækstsæsoner (maj, juni og juli) siden 1920, jf. figur 3. 1992 kommer på 5. pladsen.

Figur 3. Top 20 over år med mange soltimer i maj, juni og juli samlet set siden 1920.

Vandunderskud

Tørke i afgrøderne er et spørgsmål om balancen mellem nedbør og fordampningen fra afgrøderne. Den bedste parameter til at angive graden er tørke er derfor vandunderskud beregnet som potentiel fordampning minus nedbør. Størrelsen af den potentielle fordampning er tæt korreleret med temperatur og soltimer (indstråling). Det er kun muligt at vise et beregnet vandunderskud tilbage til 1970; men vurderet ud fra nedbør (figur 1), temperatur (figur 2) og soltimer (figur 3), så er der med sikkerhed ingen år før 1970, der overgår 2018 og 1992 med hensyn til vandunderskud i maj, juni og juli samlet set.

Figur 4. Vandunderskud (potentiel fordampning minus nedbør) i maj, juni og juli 1970-2018, mm.

Det fremgår af figur 4, at vandunderskuddet opgjort som potentiel fordampning minus nedbør i maj, juni og juli 2018 langt overgår 1992, der ellers er det hidtil værste tørkeår, der er registreret. Vandunderskuddet i 2018 er på hele 336 mm mod ”kun” 258 mm i 1992. Tørken i 2018 er i en klasse for sig. 2018 er så speciel, at den ud fra klimastatistikken er mere sjælden end en 100 års hændelse. Et vandunderskud på 336 mm betyder, at det ville have været nødvendigt at vande en græsmark eller en græsplæne med 336 mm i løbet af maj, juni og juli, hvis vandmangel helt skulle have været undgået.

Klimanormal

I figur 1-3 er de ekstreme år sammenlignet med to klimanormaler. ’Normal 30 år’ repræsenterer normalen for perioden 1961-1990. ’Normal 10 år’ repræsenterer normalen for perioden 2006-2015.