Jura, Økonomi og ledelse

Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet

Vedtaget lovforslag genindfører ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv. Retten gælder i perioden fra den 1. juni 2023 til den 31. december 2023.

Med loven får personer, der er blevet ledige i 2021, 2022 eller 2023, og som har arbejdet i mink- eller følgeerhvervet i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021 ret til uddannelse under visse betingelser. 

Ledige har ret til alle typer uddannelser

Den ledige vil have ret til alle typer af uddannelse samt realkompetencevurderinger og jobsøgningskurser. Der gælder dog et prisloft på 600.000 kr. for den enkelte uddannelse. Med prisloftet sikres det, at personer inden for puljen fortsat har ret til langt de fleste uddannelser, både offentlige og private, men at der er en begrænsning i forhold til meget dyre uddannelser.

Persongruppen omfatter:

  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
  • Overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet
  • Sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb, som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed 
  • Personer i ressourceforløb
  • Ledighedsydelsesmodtagere
  • Revalidender
  • Førtidspensionister
  • Selvforsørgende ledige 
  • Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, som har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv.

Tilbuddet skal være bevilget senest den 31. december 2023 og skal påbegyndes inden den 1. april 2024.

Kilde: Lovforslag nr. L 110, Folketinget 2022-23, vedtaget 23. maj 2023 

Vil du vide mere?