Grise, Økonomi og ledelse

Økonomiske konsekvensberegninger for grise – november 2023

Resumé

Notat 2326: Notatet sætter økonomisk værdi på produktivitets ændringer ved forskellige noteringsniveauer med en mediannotering på 12,50 kr./kg og med de forventede foderprisniveauer november 2023 og et halvt år frem.

Notat viser konsekvenser af afvigende produktivitet i forhold til Den beregnede Smågrise¬noterings forudsatte produktivitet. Værdien af mange produktivitetsændringer er noteringsafhængig. Der er regnet med 12,50 kr./kg slagtekrop i notering +/- 1 kr./kg i intervaller. I efterkorrektioner pr. kg slagtekrop er der brugt 1,36 kr./kg.

So-, smågrise- og slagtegrisefoder er sat til henholdsvis 2,11 kr./FEso og 2,63 og 2,07 kr./FEsv i beregningerne.

Vil du vide mere?

Støttet af