Kvæg

Test af alternativ fodring af malkekøer med halm og kraftfoder

Kan man fodre malkekøer med mindre eller helt uden grovfoder og hvordan påvirker det ydelsen hos malkekøer? En undersøgelse viser at EKM-ydelsen ikke påvirkes af at gå ned på 25 pct. tørstof fra grovfoder.

Under den langstrakte tørke i sommer besluttede Aarhus Universitet, SEGES og DLG i fællesskab at gennemføre et forsøg på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) for at belyse udfordringer ved fodring af malkekøer med mindre – eller helt uden – grovfoder.

Der blev testet to såkaldte nul-grovfoder-blandinger med to forskellige råvaremix samt halm og vand. NonGM-råvaremix baseret på byg, kornbærme, rapskager, roepiller, melasse, fedt, mineraler samt ludkorn og GM-råvaremix baseret på majs, sojaskrå, sojaskaller, solsikkeskrå, melasse, fedt og mineraler. 

Der blev fremstillet to nul-grovfoder-blandinger med 90 pct. af tørstof fra de nævnte råvaremix og 10 pct. af tørstof fra halm samt ca. 25 liter vand pr. ration, så tørstofindholdet var ca. 40 pct. Begge typer af råvaremix blev desuden fodret til to andre forsøgshold som en 50:50 blanding af standardblandingen og en nul-grovfoderblanding, så der i disse blandinger var 25 pct. af tørstof fra grovfoder.

Køerne havde god ædelyst til GM-blandingen uden grovfoder gennem hele forsøget, så der efter tilvænning var tendens til højere tørstofoptag. Ved nonGM uden grovfoder faldt foderoptagelsen, da køerne efter en uges tilvænning udelukkende skulle æde denne blanding. 

Efter fire ugers tilvænning var der dog ingen forskel i foderoptagelsen. Ved nonGM faldt optagelsen af AMS-kraftfoder både ved 25 og 0 pct. grovfoder, hvilket kunne tyde på, at det højere indhold af kraftfoder i foderblandingen mindsker deres lyst til at hente kraftfoder i AMS’en.

Sådan blev der testet

Forsøget kørte fra midten af august til slutningen af oktober. Formålet var at belyse udfordringer ved fodring af malkekøer med mindre eller helt uden grovfoder.

De tre første uger var kontrolperiode med standardfoder på alle behandlinger. I den første af de 8 efterfølgende forsøgsuger blev køerne gradvist tilvænnet til forsøgsblandingerne.

I denne artikel formidles de overordnede produktionsresultater, med fokus på de sidste 4 forsøgsuger, hvor eventuelle påvirkninger fra tilvænning til foderet var overstået. Alle Holstein køer var mere end 4 uger fra kælvning ved forsøgsstart, mens enkelte Jersey var nykælvere.

Kontrolbehandlingen svarede til DKC’s standardblanding med 50% af TS i den samlede ration fra grovfoder (halvdelen af ensilagen fra henholdsvis græs- og majsensilage) suppleret med valset byg, rapskage, sojaskrå, roepiller, mineraler og vand foruden 3 kg kraftfoder tildelt i malkerobotterne.

Mælkeproduktion efter 4 ugers tilvænning til testens foderblandinger

Grovfoder (pct. af TS i den totale ration) 50 25 0 50 25 0 50 25 0
Råvaremix i foderblanding GM GM Non-GM Non-GM Non-GM Non-GM
Race Holstein Holstein Holstein Holstein Holstein Holstein Jersey Jersey Jersey
Fedt pct. 4,27 3,89 3,27 3,99 3,55 2,79 6,38 6,27 5,85
Kg EKM 35,8 34,4 31,8 36,5 34,7 29,7 32,0 32,1 30,2

Tabel 1. Mælkeproduktion efter fire ugers tilvænning til foderblandinger med forskellige andele af grovfoder og to forskellige sammensætninger af råvaremix i foderblandingen.

Fedtprocenten falder

Der var ikke signifikant effekt af hverken grovfoder-andelen eller typen af kraftfoder på ydelsen målt som kg mælk. Proteinprocent var heller ikke påvirket. Fedtprocent var derimod kraftigt påvirket af både grovfoderandel og kraftfodertype. Ved brug af GM-kraftfoder til holstein faldt fedtprocenten med 1,0 procentenhed, når grovfoder blev reduceret fra 50 til 0 pct. 

Ved fodring med nonGM faldt fedtprocenten med 1,2 procentenheder ved reduktion af grovfoder fra 50 til 0 pct. af tørstof for holstein, mens faldet kun var 0,5 procentenheder for jersey. Ved reduktion til 25 pct. grovfoder faldt fedtprocenten med ca. 0,4 procentenheder for begge kraftfodertyper for holstein, mens faldet for nonGM kun var 0,1 procentenhed for jersey.

På grund af den lave fedtproducent ved nul-grovfoder til holstein, var EKM-ydelsen signifikant lavere end ved 25 og 50 pct. af tørstof fra grovfoder for både GM og nonGM, hvorimod der ikke var forskel i EKM-ydelsen imellem 25 og 50 pct. af tørstof fra grovfoder. For jersey var EKM-ydelsen ikke påvirket af andelen af grovfoder.

Der var altså udfordringer ved nul-grovfoder mht. fedtprocent og EKM-ydelsen, men ved 25 pct. af tørstof fra ensilage var EKM på normalt niveau ved begge råvaremix. Det er vigtigt at bemærke, at nul-grovfoder med nonGM-mixet gav en lang tilvænningsperiode for nogle køer, og at de viste resultater for holstein stammer fra køer, der var mindst fire uger fra kælvning.

Forfattere: Christian Børsting og Anne Louise Hellwing, AU Niels Bastian Kristensen og Betina Røjen, SEGES

Emneord

Vil du vide mere?