Kvæg

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark - december 2020

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - december 2020.

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. 

Statistikken er beregnet d. 8. december 2020. 

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig sæd fra malkekvægstyre samt kødkvægssæd i det seneste år fordelt mellem økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. Der er en tendens til, at KSS anvendes i større udstrækning til kvierne end køerne. 

 

Tabel 1a:

   Økologiske besætninger  Konventionelle besætninger
Racer KSS Alm. sæd Kødkvæg KSS Alm. sæd Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 979 16,3 4.996 83,3 23 0,4 10.568 16,1 54.808 83,3 439 0,7
HOL 20.899 18,5 91.151 80,5 1.126 1,0 129.172 14,4 760.624 85,1 4.470 0,5
Jersey 13.655 61,2 7.852 35,2 802 3,6 90.267 52,4 78.810 45,8 3.131 1,8

Antal insemineringer i hhv. økologiske og konventionelle besætninger med hhv. KSS og almindelig sæd fra malkekvægstyre samt kødkvægssæd i de seneste 12 måneder

Tabel 1b:

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 7.204 35,82 12.909 64,18
Køer - 1. lakt. 1.974 11,38 15.366 88,62
Køer - 2. lakt. 965 7,04 12.742 92,96
Køer - øvr. lakt. 1404 6,95 18.787 93,05
DH Kvier 110.849 43,05 146.649 56,95
Køer - 1. lakt. 18.858 7,75 224.406 92,25
Køer - 2. lakt. 10.264 4,89 199.681 95,11
Køer - øvr. lakt. 10.098 3,47 281.037 96,53
Jersey Kvier 47.683 78,48 13.073 21,52
Køer - 1. lakt. 23.143 50,94 22.287 49,06
Køer - 2. lakt. 14.246 43,61 18.420 56,39
Køer - øvr. lakt. 18.850 36,44 32.882 63,56

Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En stor del af malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS og andre bruger kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a viser, at knap 68% af Holstein besætninger og godt 63% af alle røde besætninger bruger mere end 10% KSS til kvierne, mens det er over 90% hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne, dog bruger ca. 70-82% af Jersey besætninger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk.

Tabel 2a:

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 227 63,44
Køer - 1. lakt. 200 26,00
Køer - 2. lakt. 172 17,44
Køer - øvr. lakt. 208 18,27
DH Kvier 1.776 67,91
Køer - 1. lakt. 1.790 18,49
Køer - 2. lakt. 1.748 13,67
Køer - øvr. lakt. 1.791 9,49
Jersey Kvier 335 90,75
Køer - 1. lakt. 328 82,01
Køer - 2. lakt. 305 79,67
Køer - øvr. lakt. 326 70,55

Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.  

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering skiftes ofte til almindelig sæd. 

Tabel 2b:

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 6.486 49,01 6.747 50,99
Køer - 1. lakt. 1642 30,69 3.708 69,31
Køer - 2. lakt. 698 27,98 1.797 72,02
Køer - øvr. lakt. 1067 27,91 2.756 72,09
DH Kvier 108.830 56,29 84.515 43,71
Køer - 1. lakt. 16.506 33,70 32.474 66,30
Køer - 2. lakt. 8.421 28,01 21.645 71,99
Køer - øvr. lakt. 7.184 26,94 19.478 73,06
Jersey Kvier 45.915 80,01 11.469 19,99
Køer - 1. lakt. 22.316 58,75 15.670 41,25
Køer - 2. lakt. 13.610 52,19 12.470 47,81
Køer - øvr. lakt. 18.084 47,92 19.655 52,08

Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Tabel 2c:

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4.623 63,42 2.666 36,58
Køer - 1. lakt. 1130 43,18 1.487 56,82
Køer - 2. lakt. 452 36,90 773 63,10
Køer - øvr. lakt. 660 36,38 1154 63,62
DH Kvier 75.816 70,99 30.980 29,01
Køer - 1. lakt. 10.697 46,64 12.240 53,36
Køer - 2. lakt. 4.828 37,68 7.984 62,32
Køer - øvr. lakt. 4.106 36,10 7.267 63,90
Jersey Kvier 27.993 92,79 2.174 7,21
Køer - 1. lakt. 13.124 75,14 4.341 24,86
Køer - 2. lakt. 7.879 64,53 4.330 35,47
Køer - øvr. lakt. 10.507 59,40 7.181 40,60

Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a: Reproduktionsresultater for RDM kvier

Antal besætninger i gns.: 142 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 64,2 35,6
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,3
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,3 8,4
IO56 63,7 66,9

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for DH kvier

Antal besætninger i gns.: 1147 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 67,9 31,8
Kviens alder ved 1. inseminering 14,9 15,2
Kviernes gennemsnitlige NTM 8,2 6,5
IO56 63,5 71,3

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Antal besætninger i gns.: 228 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 88,3 11,3
Kviens alder ved 1. inseminering 13,6 14,2
Kviernes gennemsnitlige NTM 7,3 8,3
IO56 62,9 62,9

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 52 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 45,5 38,2 16,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 78,2 86,1 96,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,17 2,20 2,05
Køernes gennemsnitlige NTM 8,4 5,7 -0,5
IO56 60,1 67,2 62,6

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations DH-køer

Antal besætninger i gns.: 330 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 45,1 41,8 13,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,7 86,8 96,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,32 2,36 2,20
Køernes gennemsnitlige NTM 6,2 3,6 0,7
IO56 54,0 61,7 63,3

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.:254 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 71,6 17,3 11,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,1 92,3 105,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,97 1,98 1,93
Køernes gennemsnitlige NTM 5,4 3,0 -0,3
IO56 58,4 64,0 67,6

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 30 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 36,5 36,2 27,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 87,1 96,0 99,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,97 2,98 2,81
Køernes gennemsnitlige NTM 10,2 5,8 -0,2
IO56 54,5 63,3 67,9

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations DH-køer

Antal besætninger i gns.: 238 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 36,4 40,9 22,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 88,5 91,6 98,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,15 3,13 2,97
Køernes gennemsnitlige NTM 6,4 2,9 -1,0
IO56 49,1 58,3 59,4

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 230 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 60,7 19,1 20,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 76,8 84,5 91,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,62 2,54 2,46
Køernes gennemsnitlige NTM 4,5 3,2 -1,5
IO56 55,0 56,3 66,9

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 38 KSS Alm. Sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 39,1 33,2 27,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,7 89,8 84,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,11 3,08 2,94
Køernes gennemsnitlige NTM 9,3 7,0 0,8
IO56 55,3 55,4 58,9

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations DH-køer

Antal besætninger i gns.: 137 KSS Alm. Sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,3 37,5 29,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 88,6 92,5 97,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,27 3,14 3,01
Køernes gennemsnitlige NTM 2,4 -0,9 -4,5
IO56 48,4 60,0 60,5

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 219 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 53,6 17,1 29,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,6 91,7 92,9
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,69 2,65 2,51
Køernes gennemsnitlige NTM 2,1 -1,3 -4,5
IO56 54,9 59,5 63,5

Vil du vide mere?