Kvæg

Bredspredning bevarer næringsstoffer i kløvergræsensilagen

Sammendrag

Bredspredning af kløvergræs under fortørring sikrer en hurtigere fortørring og er med til at bevare en større andel af sukker i afgrøden før ensilering. Græsblanding med rødkløver indeholder mindre opløseligt protein end ren hvidkløverblanding - en effekt, der er synlig både før og efter ensilering.

Vil du vide mere?

Emneord