Kvæg

Monogene egenskaber hos kvæg

Med den stigende anvendelse af genomisk test til både tyre og køer, er det nu muligt at udlede resultater for mange monogene egenskaber baseret på information fra den genomiske test.

Monogene egenskaber er ikke et nyt område indenfor kvægavlen. Men med den stigende anvendelse af genomisk test til både tyre og køer, er det nu muligt at udlede resultater for mange monogene egenskaber baseret på information fra den genomisk test. En anden opdatering er, at benævnelserne for de monogene egenskaber er blevet internationaliseret. Derfor er opdateringen foretaget på både Nordisk avlsværdivurdering’s (NAV) hjemmeside, i DMS og på udskrifter.

Monogene egenskaber

Monogene egenskaber er egenskaber, som nedarves af et enkelt gen eller haplotype (en gruppe af alleler, som nedarves sammen). Det kan være egenskaber som pollethed, rød farve og betakasein, men også uønskede arvelige sygdomme som CVM og bulldog.

Det er nu muligt at identificere en lang række monogene egenskaber enten ved en test på laboratoriet eller ved at udlede dem fra SNP-resultater baseret på en genomisk test. Resultaterne viser, om et dyr er bærer af nogle af de monogene egenskaber – enten i enkelt eller dobbelt dosis.
Denne information kan bruges til at undgå parring af dyr, som bærer uønskede sygdomme, fx bulldog, men kan også bruges til parring af dyr, der bærer ønskede egenskaber, som fx pollethed. Hvis tyrene har tilgængelige resultater, kan de ses på tyrens egen side på NAV's søgeside for tyre (www.nordicebv.info).

Resultater for monogene egenskaber

På søgesiden kan du søge blandt tyrene og vælge at se detaljerede oplysninger på den enkelte tyr. For alle tyre findes resultaterne for de monogene egenskaber ved at trykke på knappen ”Monogene egenskaber”, som du finder lige under afstamningsoplysningerne – på tyrens egen side. Du kan se navnet på den monogene egenskab samt tyrens status både som kode og oversat til, om den er fri/bærer.
Der findes tre forskellige koder. Hvis dyret ikke er bærer, slutter koden på F, er dyret enkeltbærer, slutter koden på C, og er dyret dobbeltbærer, slutter koden med S. For de fleste af egenskaberne er dyr, der er dobbeltbærere af en egenskab, ikke levedygtige.

Monogene egenskaber fig 2

Også resultater for genomisk testede hundyr

Det er ikke kun tyrene, der kan få udledt mongene egenskaber fra SNP-resultater. Det kan alle hundyr, som bliver genomisk testet, også. Dyr, der er testet fra 2018 og frem, vil modtage svar på alle tilgængelige monogene egenskaber, som kan udelades med SNP-resultater. På nuværende tidspunkt drejer det sig om HH1 og HH3 for Holstein, og SPAST, PIRM, BTA12 og BTA23 for RDM. Disse oplysninger kan bruges i insemineringsplanen for at undgå bærer × bærer parringer. I løbet af det næste år vil endnu flere egenskaber blive tilføjet for alle malkeracer.

Internationale betegnelser

En anden opdatering er, at resultaterne på de monogene egenskaber er blevet internationaliseret i DMS og på udskrifter. Eksempler på ændringer er:

  • BLAD blev før benævnt BL (Bærer) og TL (Frikendt). Nu er betegnelsen BLC (Bærer) og BLF (frikendt)
  • CVM blev før benævnt CV (Bærer) og TV (Frikendt). Nu er betegnelsen CVC (Bærer) og CVF (frikendt)
  • Polled blev før benævnt Hornet, Polled eller HP. Nu er betegnelserne; POF = Hornet, POS = Homozygotisk Polled og POC = Heterozygotisk Polled

Nem og overskuelig visning på ID-kort

Fra den 27. marts 2019 sker der også en opdatering af både stamtavler og ID-kort. På stamtavlerne vil de monogene egenskaber, som dyret er bærer af, blive vist først. Herefter vil egenskaberne komme i prioriteret rækkefølge. Det vil gøre det mere overskuelige at se, om dyret er bærer af nogle uønskede såvel som ønskede egenskaber.

På ID-kort vil der også ske ændringer. Her bliver der tilføjet tre tabeller (vist i figuren nedenfor). Den første tabel viser de egenskaber, som dyret evt. er bærer af. I den næste tabel vises alle de egenskaber, som dyret ikke er bærer af. I den sidste tabel vises, hvilke genotyper dyret har, f.eks. pollethed.

Monogene egensklaber fig 2

Du har pligt til at indberette ved mistanke om arvelige sygdomme

Opdagelse og registrering af nye arvelige sygdomme er vigtigt for at sikre optimale avlsprogrammer.
Hvis du får misdannede kalve, så kontakt din avlsrådgiver eller dyrlæge, der kan være behjælpelig med indsendelse af materiale til nærmere undersøgelse.

Læs  mere i artiklen Handlingsplan ved konstatering af arvelig sygdom hos kvæg, hvor du også finder skemaet "Anmeldelse af mulig monogen egenskab (arvelig sygdom) hos kvæg", som bruges til at indberette mistanker om arvelige sygdomme hos kvæg.

Vil du vide mere?