Økonomi og ledelse, Jura

Hjælp udenlandske medarbejdere med årsopgørelsen

Kørselsfradrag og ”rejsefradrag” er nogle af de punkter, udenlandske medarbejdere skal være opmærksom på for at udfylde årsopgørelsen korrekt.

Den 14. marts 2022 kan langt de fleste lønmodtagere se deres årsopgørelse for 2021 på Skattestyrelsens hjemmeside. Selvom rigtig mange oplysninger om for eksempel lønindkomst, pensionsfradrag og renteudgifter helt automatisk fremgår af årsopgørelsen, kan der stadig mangle oplysninger, der skal indberettes til årsopgørelsen, for at skatten bliver beregnet korrekt.   

Det kan også være tilfældet for dine udenlandske medarbejdere.

Særlige skattefradrag for sæsonarbejdere og midlertidigt ansatte

Særligt for sæsonarbejdere og medarbejdere med tidsbegrænsede ansættelser er det vigtigt at være opmærksom, da disse medarbejdere ofte har ret til særlige skattefradrag i forbindelse med deres ansættelse i Danmark.

Det skyldes, at disse medarbejdere anses for at være på rejse, hvis de stadig har en bopæl i hjemlandet. De kan derned være berettiget til det såkaldte ”rejsefradrag”, som dækker udgifter til kost og logi i den periode, de arbejder i Danmark. 

Fradraget beregnes ud fra faste satser, som for 2021 er på 228 kr. for logi og 532 kr. for kost. 
Altså i alt 760 kr. pr. dag, hvis medarbejderen selv afholder udgifterne til kost og logi.

Fradraget kan for 2021 dog maksimalt udgøre 29.300 kr.

Befordringsfradrag for udenlandske medarbejdere

Sæsonarbejdere og medarbejdere med tidsbegrænsede ansættelse kan desuden være berettiget til befordringsfradrag. Deres transport fra hjemlandet til Danmark ved ansættelsens start, og deres transport fra Danmark til hjemlandet ved ansættelsens afslutning, vil i de fleste tilfælde kunne anses for at være kørsel mellem hjem og arbejde.

Der er nok oftest kun tale om én transport hver vej, men på grund af de lange afstande kan fradraget sagtens udgøre 3.000 kr. eller mere.

Hjælp af rådgivningsvirksomhed til indberetning

Det er vigtigt at slå fast, at dine medarbejderes årsopgørelser ikke er dit ansvar som arbejdsgiver.
Reglerne er dog ofte svære at forstå for de udenlandske medarbejdere, så herfra skal lyde en opfodring til at kontakte din lokale DLBR-konsulent, for at medarbejderne kan få hjælp til at indberette de korrekte fradrag.

Rettelser til årsopgørelsen for 2021 skal være indberettet senest 1. maj 2022

Efter denne dato kan der anmodes om genoptagelse af årsopgørelsen, hvis der er ændringer.

Vil du vide mere?