Grovfoder

Kvæg, Planter

Sådan udtager du friske grovfoderprøver under høst

Hvis du har behov for en analyse af dit grovfoder, kan du selv udtage en prøve allerede ved høst og sende den til laboratoriet, hvis du forud har bestilt et prøvekit.

Friske græsprøver giver vigtig information. Men det er vigtigt, at prøven udtages rigtigt, så den repræsenterer det, der ligger i stakken bedst muligt.

Følg denne vejledning for at opnå det bedste resultat:

  • Sørg for at have det rigtige udstyr klar inden prøveudtagning.
  • Ved hver prøvetagning udtages 3-4 håndfulde lige efter, det er læsset af frakørselsvognen.
  • Stik hånden ind i dyngen og vær opmærksom på, at håndfulden ikke bliver så stor, at man taber mindre partikler.
  • Klem luften godt ud af posen og luk posen tæt. Opbevar prøverne i termokassen og gerne i skygge.
  • Én prøve er ikke nok. Udtag prøver løbende mens der snittes. Fastsæt evt. et interval mellem hver prøveudtagning, fx hver fjerde læs, en gang i timen eller lignende.

Inden prøverne sendes til analyse, udfyldes et registreringsark. I den forbindelse skal du afgøre, om prøverne skal analyseres som én prøve eller inddeles efter fx sort, mark (område) eller silo.

Se også videoen ‘Udtagning af majsprøver til analyse under høst’. Princippet er det samme for frisk græs.

Prøvekit og analyser kan bestilles ved:
Kvægbrugets Forsøgslaboratorium, Skejby - kmp@seges.dk eller Eurofins - agro@eurofins.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Peter Hvid Laursen, phl@seges.dk, 8740 5195.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 9, 2019.

Vil du vide mere?

Støttet af