Kvæg

Case: Fik saneret kvægbesætningen fri for Salmonella Dublin på under et år

Med hjælp til udpegning af få enkle tiltag blev saneringsprocessen mod salmonella overskuelig for mælkeproducent Carsten Vandborg. På mindre end et år er hans kvægbesætning rykket fra salmonellaniveau 2 til 1.

Det var en lettet og glad Carsten Vandborg, der for knap to uger siden modtog en sms med beskeden om, at hans besætning var rykket fra salmonellaniveau 2 til niveau 1. Dermed var det lykkedes ham at sanere besætningen fri for salmonella på mindre end et år.

”Det var virkelig dejligt at få den melding. Tingene er bare nemmere, når besætningen er i niveau 1,” fortæller Carsten, hvis besætning tæller 150 Dansk Holstein.

Da beskeden knap et år forinden var den modsatte, var han til gengæld slet ikke forberedt. 

”Jeg havde egentligt ikke mærket sygdom hos køerne, så det var bare øv at skulle til at slås med sanering,” forklarer han. 

Tre overskuelige tiltag i saneringsprocessen mod Salmonella Dublin 

Kort tid efter placeringen i niveau 2 blev han kontaktet af SEGES’ salmonellateam med tilbud om rådgivning til sanering, og han slog til med det samme.

”Lige når man står i det og skal til at i gang, er det rigtigt træls. Derfor var det godt at få hjælp fra starten,” forklarer Carsten. 

Det første rådgivningsbesøg foregik sammen med hans praktiserende dyrlæge og dyrlæge Malene Budde fra SEGES. 

”Vi tog en runde på bedriften, hvor jeg forklarede om min hverdag og mine rutiner fra ende til anden. Efterfølgende snakkede vi os frem til tre tiltag, jeg skulle starte med: Blodprøvning af ungdyrene, hyppigere vask og rengøring af vandkarrene i kostalden samt hyppigere rengøring af fodertrugene i malkerobotterne,” fortæller Carsten. 

Han fik lagt de to rengøringstiltag ind i en fast rutine, og han var glad for, at de var få og enkle. 

”Det må ikke være for mange og for besværligt – så bliver det uoverskueligt,” forklarer han. 

Carsten Vandborg

”Grib den hjælp, du kan få, og tro på det. Det kan lade sig gøre, selvom det virker uoverskueligt til at starte med,” lyder opfordringen fra Carsten Vandborg. Foto: Privat.

Trygt med en hotline ved sanering af kvægbesætningen for Salmonella Dublin

Nogle måneder senere fik Carsten endnu en gang besøg af dyrlæge Malene Budde. Igen tog de en runde og en snak på bedriften, hvorefter de nåede frem til tre yderligere tiltag. I den mellemliggende periode havde han flere gange benyttet sig af muligheden for at ringe eller sms’e til Malene Budde, når der var noget, han var i tvivl om.

”Det var en rar tryghed at have,” fortæller han. 

Og her knap et år senere har tiltagene altså båret frugt. 

Spørger man Malene Budde, kan hun føje til Carstens historie, at en væsentlig del af succesen i høj grad kan tilskrives, at Carsten har fulgt de aftalte tiltag til punkt og prikke.
Selv slår Carsten fast, at det eneste, han har investeret, har været lidt tid, ekstra vand til rengøring og planlægning.

Hans budskab til andre kolleger i niveau 2 lyder: ”Grib den hjælp, du kan få, og tro på det. Det kan lade sig gøre, selvom det virker uoverskueligt til at starte med.”

Læs mere om Salmonella Dublin og sanering i kvægbesætninger 

Har du brug for hjælp til sanering for salmonella i din kvægbesætning? 

SEGES tilbyder gratis rådgivningsforløb til alle kvægbrugere med salmonella i besætningen. Forløbet omfatter tre besætningsbesøg og løbende telefonisk opfølgning. Besætningsdyrlægen deltager som minimum ved det første besætningsbesøg. 

SEGES-dyrlægen følger løbende op på, om udviklingen går i den rigtige retning, og tager sammen med landmanden stilling til, om der skal ændres eller justeres i tiltagene.

Landmanden skal ikke betale for rådgivningen fra SEGES, men han står selv for udgifterne til deltagelse af egen dyrlæge og nødvendige laboratorietests. Forløbet varer 12-18 måneder.

Kontakt: Er du interesseret, så kontakt konsulent Lene Trier på mail ltr@seges.dk eller tlf. 8740 5237.

Vil du vide mere?

Støttet af