hero_danmark_scorer_hojt_dyrevelfard_malkekoer

Kvæg

Danmark scorer højt på god dyrevelfærd for malkekøer

Ny undersøgelse af malkekøernes velfærd i 5 EU-lande viser, at velfærden i de danske stalde ligger i den høje ende sammen med Sverige.

De danske malkekøer har det godt. Det er resultatet af en undersøgelse, som Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd netop har offentliggjort. 

I undersøgelsen har man undersøgt og sammenlignet malkekøernes velfærd i hhv. Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien. Undersøgelsen viser, at Danmark og Sverige ligger suverænt i toppen. Storbritannien følger tæt efter, mens Holland og Tyskland ligger i bunden. 

At Danmark og Sverige ligger højt skyldes ifølge analysen især 2 forhold. Dels at de 2 lande er de eneste af de 5, der har lovgivning om hold af kvæg med fokus på dyrevelfærd. Dels at der i begge lande er en relativt høj andel af mælkeproduktionen, som enten er økologisk eller produceres under et dyrevelfærdsmærke. 

Lovkrav løfter velfærden i malkekvægsbesætninger

At der er lovgivning med fokus på velfærd i Danmark og Sverige betyder, at de 2 landes minimumskrav, og dermed den gennemsnitlige velfærd i staldene, ligger relativt højt.

Ser man på nogle af de parametre, som er vægtet i undersøgelsen, og hvor Danmark på grund af lovkrav ligger højt, kan bl.a. nævnes:

  • én seng pr. ko
  • brede gangarealer
  • adgang til sygeboks
  • smertelindring ved afhorning
  • adgang til børster
  • krav om kloveftersyn
  • kun ganske få køer i bindestalde. 

Økologi og velfærdsmærke løfter også velfærden i malkekvægsbesætningerne

Hvad angår økologisk mælkeproduktion og produktion under velfærdsmærker, kan Danmark bryste sig af, at omkring en fjerdedel af producenterne er med i hjerteordningen – enten som økologer eller konventionelle. 13 pct. af mælkeproduktionen i Danmark er økologisk, mens det i Sverige er 17 pct. 

Figur 1

Figur 1

De grønne søjler angiver hvilket niveau af dyrevelfærd, som den mælk, forbrugerne køber, er produceret under. Den angivne baseline er et skøn over de forhold, malkekvæg vil blive holdt under, hvis fokus alene er på at sikre den mest effektive mælkeproduktion.

Dyrevelfærd på kvægkongressen

Bliv klogere på god dyrevelfærd i de danske kvægstalde på årets kvægkongres, hvor et godt kalve- og koliv er et af gennemgående temaer. Kongressen foregår 27. og 28. februar. 

Læs programmet og tilmeld dig Kvægkongressen

Vil du vide mere?