Kvæg

Få undersøgt årsagen til abort hos dine køer

Fødevarestyrelsen tilbyder gratis undersøgelse af abortmateriale fra kvæg. Undersøgelserne er et vigtigt led i Danmarks status som fri for en række sygdomme.

Alle landmænd, som oplever, at en ko aborterer af ukendte årsager, bliver opfordret af Fødevarestyrelsen til at få undersøgt årsagen. Undersøgelserne indgår i en generel overvågning af en række sygdomme og er grundlaget for, at Danmark har status som sygdomsfri for en række infektioner som f.eks. Brucellose (smitsom kastning). 
I 2022 blev der indsendt materiale fra 45 aborter. 

Infektion er hyppigste årsag til abort

Den hyppigst påviste årsag har været bakteriel infektion (55 % af indsendte kvægaborter). De bakterielle infektionsårsager har omfattet Trueperella pyogenes (7), Salmonella Dublin (1), Listeria monocytogenes (1), Staphylococcus aureus (1) og Fusobacterium necrophorum (2). I 11 tilfælde er der ved mikroskopisk undersøgelse påvist tegn på bakteriel infektion, uden at det har været muligt at påvise en specifik bakterie som årsag.

Abort som følge af infektion med Neospora var også en hyppig årsag og blev påvist i 24 % af det indsendte materiale.

Din dyrlæge kan hjælpe med indsendelse

I en del tilfælde var der ikke indsendt optimalt prøvemateriale. F.eks. var der ikke medsendt blod eller efterbyrd, eller der var indsendt efterbyrd uden kotelydoner. Det betyder, at det ikke er muligt at gennemføre alle analyser og kan mindske sandsynligheden for, at abortårsagen påvises. Hvis du ønsker en undersøgelse, så tag fat i din dyrlæge, som kan hjælpe med at indsende materiale.

Fødevarestyrelsen betaler udgiften til obduktion og bakteriologisk undersøgelse for bl.a. brucellose, BVD, neosporose og undersøgelse for svampeinfektion. 

Du kan vælge at få undersøgt for andre infektioner for egen regning, f.eks. Schmallenberg-virus og leptospirose.

Vil du vide mere?

Støttet af