Kvæg

RYK - registrering og ydelseskontrol af malkekøer

Registrering og Ydelseskontrol, i daglig tale kaldet RYK, står for levering af serviceopgaver i forbindelse med den udekørende del af ydelseskontrollen.

RYK har således ansvaret for kontrolassistenternes arbejde og udstyr, samt for at få grundoplysninger om ydelse m.v. korrekt frem til Kvægdatabasen.

RYK's tidligere opgaver i forbindelse med lovpligtig registrering er pr. 1/10 2012 overført til VFL. RYK's oprindelige erfaringsgrundlag stammer fra registrering i kvægbruget. Verdens første systematiske ydelseskontrol blev startet i Danmark i 1895 og omfatter nu mere end 90% af de danske malkekøer, så dansk kvægbrug har en lang og solid tradition for frivillig systematisk registrering. Dansk Kvæg udviklede allerede i begyndelsen af 1990'erne et system med entydige numre på ejendomme, besætninger og dyr.

Dette grundlag er fra 1997 udnyttet i et samarbejde mellem Dansk Landbrugsrådgivning og myndighederne på det veterinære og fødevaremæssige område ved gennemførelsen af EU's bestemmelser om obligatorisk registrering af besætninger og husdyr også af andre dyrearter.

Det system, som Dansk Landbrugsrådgivning gennem årene har fået opbygget i samarbejde med Fødevarestyrelsen og andre myndigheder, sikrer besætningsejerne den lettest mulige registrering af data, så de opfylder lovmæssige krav om aflevering af data til myndigheder. Samtidig beskytter systemet øvrige data til besætningsejernes eget brug.

RYK's seneste nyhedsbrev

Regler og vejledning

 

Kort med ydelseskontrollerede besætninger
De regionale afdelingers områder

Om RYK, fondsledelse og ydelseskontrol

Vil du vide mere?