Kvæg

RYK - registrering og ydelseskontrol af malkekøer

Registrering og Ydelseskontrol, i daglig tale kaldet RYK, står for levering af serviceopgaver i forbindelse med den praktiske del af ydelseskontrollen.

RYK arbejder med ydelseskontrol og varetager administration vedrørende supplerende test på mælk, samt ledelse af kontrolassistenternes arbejde.

RYK varetager ydelseskontrol i mere end 2000 besætninger. Ydelseskontrollen indhenter mælkeprøver, som bliver analyseret for forskellige parametre og RYK udarbejder på baggrund af de analyserne af mælkeprøverne data som landmanden kan bruge i forhold til management, avl og udvikling i besætningen. 

Ud over basisanalyser, kan landmanden tilvælge følgende test:

  • Paratuberkulose
  • Drægtighedstest
  • Salmonella Dublin
  • PCR på yverspecifikke bakterier

Alle test kan bestilles direkte i DMS, eller ved at kontakte et af RYK’s kontorer.
Læs mere om test for paratuberkulose, drægtighed, salmonella dublin og PCR

RYK's oprindelige erfaringsgrundlag stammer fra registrering i kvægbruget. Verdens første systematiske ydelseskontrol blev startet i Danmark i 1895 og omfatter nu mere end 90% af de danske malkekøer, så dansk kvægbrug har en lang og solid tradition for frivillig systematisk registrering. Dansk Kvæg udviklede allerede i begyndelsen af 1990'erne et system med entydige numre på ejendomme, besætninger og dyr.

Dette grundlag er fra 1997 udnyttet i et samarbejde mellem Dansk Landbrugsrådgivning og myndighederne på det veterinære og fødevaremæssige område ved gennemførelsen af EU's bestemmelser om obligatorisk registrering af besætninger og husdyr også af andre dyrearter.

Det system, som Dansk Landbrugsrådgivning gennem årene har fået opbygget i samarbejde med Fødevarestyrelsen og andre myndigheder, sikrer besætningsejerne den lettest mulige registrering af data, så de opfylder lovmæssige krav om aflevering af data til myndigheder. Samtidig beskytter systemet øvrige data til besætningsejernes eget brug.

RYK Skejby
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N

Tlf: 57 81 15 10
Mail: RYK.Skejby@RYK-fonden.dk