Økonomi og ledelse

Sådan kan du som landmanden gå fra mikromanagement til ledelse

Hvis du har svært ved at uddelegere, eller hele tiden vil kontrollere dine medarbejdere på bedriften, er der tale om mikromanagement og ikke ledelse. Mikromanagement motiverer ikke dine medarbejdere, hvorimod ledelse giver ansvaret til dine medarbejder. Derfor er der faktisk kroner at spare, når du kan lede

Mikromanagement er et udbredt fænomen i mange brancher og måske endda mere udbredt inden for landbruget. Uden at det er noget den enkelte leder eller landmand er bevidst om. Derfor er det også svært at se, hvilke konsekvenser det har for dine medarbejdere. 

Men konsekvenserne af mikro- management kan faktisk koste dig penge på bundlinjen. Når du micromanger  dine medarbejdere,  så mister de troen på egne evner,  de tager ikke initiativ og motivationen for arbejdet daler. Og så skal du bruge tid på detaljer i stedet for at fokusere på, hvordan du når dine mål.

Typiske tegn på, at du udfører mikro-management:

  • Når du påtager dig meget af det arbejde, der er tildelt andre
  • Ser på detaljen i stedet for det store billede – sagt med andre ord, du udfører brandslukning
  • Træffer alle beslutninger selv
  • Overtager andres arbejde uden at fortælle dem det
  • Er ikke lydhør over for medarbejderens oplevelse og viden
  • Kan ikke motivere medarbejderne
  • Har hele tiden behov for at vide, hvad dine medarbejdere laver, og hvor de er
  • Er sjældent helt tilfreds med medarbejdernes arbejde
  • Er konstant frustreret, fordi du ville have udført medarbejdernes arbejdsopgaver anderledes

4 trin til at komme fra mikro-management til ledelse i din landbrugsvirksomhed

For at komme videre fra sit micro-management er det første og det sværeste at erkende, at du er mikro-leder. Derefter skal du tage små skridt for at ændre din lederstil, for det kan godt være lidt skræmmende til at starte med. Vi har udarbejdet 4 trin, der kan hjælpe dig godt på vej, så du kan mærke forskel lige fra første dag.

Trin 1: Drop de dårlige undskyldninger. Det er dig, der skaber problemerne ikke medarbejderne.

De fleste detailstyrende ledere bruger for meget tid på at tænke over, hvorfor micro-management er den rigtige lederstil i stedet for at overveje, hvorfor den ikke er.

Nogle af forklaringerne kan lyde at ”vi sparer tid, hvis jeg selv udfører opgaven”, ”jeg ved, hvordan jeg vil have det”, og ”medarbejderne udfører aldrig opgaverne ordentlig - jeg skal altid tjekke dem, og ofte gøre det om”. Det er kun undskyldninger, fordi du er bange for at give slip. Måske er du bange for at miste kontrollen? De fleste mikro-ledere er meget kontrollerende.

Trin 2: Uddeleger opgaver

Fokuser på at uddelegere opgaver til medarbejderne, og aftal med den enkelte, hvor meget involvering de har brug for, så de kan at løse de stillede opgaver til alles tilfredshed. Så kan du som leder bruge kræfterne på dine egne opgaver – ikke medarbejdernes.

Start med at uddelegere de opgaver, du har det bedst med at få taget fra dig. En beskrivelse af arbejdsopgaven, fx via en SOP , kan være et redskab til, at du stadigvæk har lidt indflydelse på arbejdets udførelse.

Trin 3: Dialog om hvordan opgaverne skal udføres.

Der er intet galt i at have forventninger til medarbejderne. Men der er forskel på at dele forventningerne og diktere, hvordan opgaven skal løses og diktere, hvordan resultatet skal opnås. 

Spørg medarbejden om, hvordan han eller hun har tænk sig at komme i mål i stedet for at diktere, hvordan han eller hun skal komme dertil. 

Det er bare en dialog, hvor I i fællesskab kan tale jer frem til den bedste måde at udføre opgave på. Men det kræver, at du er åben overfor nye tiltag og ideer fra andre. Trin 3 kræver, at du husker dig selv på, at du gerne vil væk fra mikro-management og hen til ledelse, fordi du skal lave om på den måde, du plejer at sætte dine medarbejdere i gang. Og vaner er svære at ændre. 

Trin 4: Stol på medarbejderne – stop med at kontrollere dem

En af hovedårsagerne til, at lederne detailstyrer, er, at de er bange for at fejle. Hvis man fejler, føler man, at man viser sårbarhed, og ideen om at man er fejlfri forsvinder. 

Desværre smitter frygten af på medarbejderne, der lærer, at de er hjælpeløse, hvis ikke chefen kontrollerer dem. Det er en ond cirkel, der kun stopper, hvis chefen begynder at forvente gode resultater, og tør slippe kontrollen.

Når du lykkedes med at flytte din ledelsesstil fra micomanagement til ledelse, vil du opleve, at du få mere tid til dit egentlige arbejde med at lede og udvikle landbrugsvirksomheden. Det giver resultater på bundlinjen.

Vil du vide mere?

Støttet af