Kvæg

Lav dynamiske enkeltbokse i kælvningsafdelingen

Flytbare enkeltbokse i den fælles kælvningsboks gør det nemmere at opfylde koens naturlige behov omkring kælvning. Det er samtidig pladsbesparende og en fordel i forhold til smittebeskyttelse.

De seneste år er der blevet bygget en del stalde, der tilsammen går under betegnelsen velfærdsstalde. Det omfatter både pladser til goldkøer, kælvningsbokse, nykælverhold, sygebokse, afdeling til separation og behandling samt pladser til køer i aflastning.

Der er et stort sammenfald i de faciliteter, som anvendes til opstaldning af kælvende og syge dyr. Det gør det vigtigt at være opmærksom på, at det, i forhold til smittebeskyttelse, er meget uhensigtsmæssigt at opstalde raske og syge dyr sammen – eller tæt på hinanden.

Kælvningsbokse bruges som sygebokse

Jævnfør lovgivningen skal der være mindst fire kælvningspladser pr. 100 køer. Heraf skal de to være enkeltkælvningsbokse.

Desværre viser erfaringen, at antallet af faste enkeltbokse i det antal, loven foreskriver, ofte giver bokse i overskud, som ikke benyttes til kælvninger, men som hurtigt bliver taget i brug til fx småkalve eller sygebokse. Det er virkelig uhensigtsmæssigt i forhold til smittebeskyttelse.

Koens naturlige adfærd omkring kælvning

Køerne bør som udgangspunkt kælve i enkeltbokse, men helt op til selve kælvningen foretrækker køerne at blive i flokken. I naturen vil en ko umiddelbart før fødslen søge væk fra flokken og kælve alene.

Efter kælvning ”sætter” den kalven og vender tilbage til flokken. De første dage efter fødslen vender koen tilbage til kalven, så den kan patte.

Efter nogle dage, når kalven kan følge med flokken, tager koen kalven med tilbage, og parret bliver sammen i flokken.

Lav kælvningsafdelingen til fællesboks

For at imødekomme dette sociale behov anbefaler vi at indrette kælvningsafdelingen med én stor fællesboks. Der flyttes køerne typisk hen, når de er 7-10 dage fra forventet kælvning.

I forbindelse med fællesboksen kan der indrettes et antal enkeltbokse med løse låger. På den måde kan der i en del af fællesboksen etableres

enkeltbokse. Derved undgår man overskydende enkeltbokse – og dermed også fristelsen til at

bruge disse til syge dyr.

Fælles kælvningsboks med mulighed for at etablere enkeltbokse løbende efter behov. Foto: SEGES

I bogen ‘Indretning af stalde til kvæg – Danske anbefalinger’ kan du læse mere om emnet. Du finder bogen her

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 22, 2019

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af