Planter

Ny platform med beslutningsstøttesystemer for skadevoldere og ukrudt er netop udvidet

EU-projektet IPM Decisions lancerede i efteråret 2022 en online platform for beslutningsstøttesystemer (BSS). Platformen er netop blevet udvidet med en række nye skadevoldere, så log in og se systemerne.

Nyhed

09. september 2022

 Opdateret 27. april 2023

Formålet er at skabe et samlet overblik over tilgængelige BSS i Europa. Systemerne kan følges på den enkelte bedrift og derved give indsigt i udviklingen af skadevoldere og ukrudt. Forskere kan også benytte data til at tilpasse BBS til andre lande.

Du kan logge ind og se de enkelte BSS. De enkelte BSS skal før brug dog tilpasses forholdene i de enkelte lande, men data ligger tilgængeligt.Nogle af værktøjerne fra platformen findes også på LandbrugsInfo og i CropManager.

Link til platformen ses nedenfor. Se vejledning til platformen.

På figur 1-2 ser du skærmbilleder fra platformen med en oversigt over BSS.

Oversigt over modeller i BSS platformen

Figur 1. Oversigt over modeller i BSS platformen. Rød farve viser høj risiko for angreb, mens orange og grøn farve viser middel hhv. lav risiko for angreb. Grå farve viser, at skadegøreren ikke er aktuel på den valgte årstid.

For de viste skadegørere findes der ikke modeller i platformen, men der bliver linket til information om modellerne

Figur 2. For de viste skadegørere findes der ikke modeller i platformen, men der bliver linket til information om modellerne.

I EU-projektet IPM Decisions deltager 27 institutioner fra 13 lande, herunder SEGES Innovation og Aarhus Universitet. Projektet startede i 2019 og varer indtil 2024. Projektet er skabt ud fra et ønske om at kunne udføre planteværnsopgaver efter IPM-principperne. Det vil sige, at plantebeskyttelsesmidler bruges målrettet og efter behov. Beslutningsstøttesystemer er en hjælp til at bekæmpe efter behov, da de kan hjælpe med at svare på, om det er nødvendigt at behandle og hvornår.

Der findes mange BSS som ikke bliver brugt i praksis, bl.a. fordi de ikke er tilpasset landmandens hverdag. Projektets formål er således at medvirke til, at BSS bliver udviklet på en måde, så de bliver brugt i praksis. 

Se demo-video af IPM Decisions Platform:

Vil du vide mere?

Støttet af

  • EU-logo
The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 817617.