Økologi, Planter, Økonomi og ledelse

Beregningsværktøj: Sammenlign økonomien for økologiske gødningsscenarier

Økonomi i gødningsanvendelse i økologiske sædskifter er et beregningsværktøj, der kan sammenligne økonomien i forskellige scenarier for gødningsanvendelse.

Med Beregningsværktøjet Økonomi i gødningsanvendelse i økologiske sædskifter kan du sammenligne økonomien i nudriften med to alternative scenarier, hvor f.eks. gødningsniveau og sædskifte varieres.

De bagvedliggende værdier på omkostningssiden er hentet i Farmtal Online og er dermed standardtal. Det betyder, at dækningsbidragene I og II ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af driften. Det gør derimod sammenligningen mellem de alternativer, der lægges ind i regnearket. 

Der er muligheder for individuelle tilpasninger af afgrødelisten og gødningslisten. Værktøjet optimerer på et gennemsnit af de gødninger, der vælges i hvert enkelt scenarie. Det kan ikke bruges til at prioritere blandt en række forskellige gødningstyper i samme scenarie.

NB: Det kan på nogle PC’er være nødvendigt at trykke to gange på makro-knapperne for at aktivere dem.

Sådan bruger du værktøjet Økonomi i gødningsanvendelse i økologiske sædskifter

Forside: 
1. Brug den røde knap til at tilpasse skærmbilledet
2. Vælg sædskiftetype: Plante eller kvægbrug
3. Navngiv evt. de tre scenarier 
4. Gå til side ”Indtast gødningstyper og -mængder”

Side ”Gødningstype og mængder”
”Nuværende sædskifte”
5. Vælg gødningstype, mængde og evt. pris. Standardværdier kan overskrives og gendannes
6. Tast evt. pris på transport og udbringning (gnsn. for den/de valgte gødninger)
7. Gør det samme i Alternativ 1 og Alternativ 2
8. Gå til side ”Basissædskifte”

Side ”Basissædskifte”
9. Tast sædskifte, afgrødens forfrugt og areal. Vurder afgrødepriser. (Basissædskiftet overføres automatisk til alternativ 1 og alternativ 2)
10. Tast max (lovpligtig) kg udnyttet N (f.eks. 65/107 eller 60/100 a.h.t. efterafgrøders eftervirkning)
11. ”Optimer kvælstoftildelingen”

Hvis der anvendes ≤ 65 kg udnyttet N medregnes reduceret N-tillæg på 500 kr. pr. hektar.

Der vil komme en besked, hvis der er anvendt mindre kvælstof, end der er indtastet til rådighed. Der kan blive behov for at justere mængderne på siden ”Indtast gødningsmængder”, så der kan fordeles kvælstof op til det valgte niveau.
Nøgletallene viser fordeling af total-N, NH4-N (1.årsvirkning), total P og K pr. hektar.

12. Gå til alternativ 1 og 2 og gennemfør samme forløb

Når alternativerne er afstemt:

13. Gå til forsiden
14. Vis udskrift

Billede 4

Udskriften består af en forside med de centrale økonomiske nøgletal, se eksempel ovenfor, og en side med flere detaljer og balanceberegninger for hver af de tre scenarier. 
Se eksempel på udskrift af beregning gødningsanvendelse i økologiske sædskifter

Læs mere på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Vil du vide mere?

Støttet af