Sprøjtning af marker

Natur og vandmiljø, Planter

Pas på miljøet, hvis du har uheld med pesticider eller anden kemi

Hvis uheldet er ude og en sprøjte vælter, så sprøjtevæske løber ud af sprøjten, er det vigtigt med en hurtig indsats, så forureningen ikke spreder sig til jord og vandløb

Det første du skal gøre, er straks at ringe 112. Det er vigtigt med en hurtig indsats for at begrænse skaden og rydde op. Der er flere eksempler på, at brandvæsnet med en hurtig indsats har formået at begrænse skader i vandløb. I andre tilfælde af uheld har man ved at bortskaffe forholdsvis begrænsede mængder jord undgået, at der er opstået en punktkilde. 

Det vigtigste er dog at have sit beredskab på plads, inden uheldet sker – både for at forhindre, at det sker, men også for at have alle indsatser på plads, hvis uheldet alligevel skulle ske. Følgende er vigtigt at være opmærksom på:

Vær opmærksom på sikkerheden, når du transporterer plantebeskyttelsesmidler

De generelle sikkerhedsforanstaltninger ved transport af plantebeskyttelsesmidler er i høj grad et spørgsmål om sund fornuft og omtanke:

  • transportér kun plantebeskyttelsesmidler i uskadt emballage
  • transportér kun varer, der er gjort sikkert og omhyggeligt fast
  • transportér ikke plantebeskyttelsesmidler sammen med foder, fødevarer mv.
  • tag aldrig produkterne ind i førerkabinen
  • brug en lukket boks beskyttet mod påkørsel

Ved længere transportafstande, er det en god sikkerhedsforanstaltning at påfylde plantebeskyttelsesmidlerne i marken. Vælg om muligt den mest sikre rute mellem fyldeplads og mark. Husk at lille sporvidde, højt tyngdepunkt og urolig last i form af sprøjtevæske i tanken gør trailersprøjter og selvkørende sprøjter til redskaber, der kræver særlig omtanke under kørsel. Det gælder ikke mindst ved indkørsel til marken

Er uheldet ude, at en dunk vælter eller der sker anden form for spild, er det en god idé altid at have en rulle plastposer og en skovl med på traktoren eller sprøjten. Ved transport af større mængder kemi vil det være en god ide at have en sæk kattegrus eller andet absorberende materiale med i beredskab.

Vær også omhyggelig med at give ovenstående instruktion, hvis du er ansvarlig for medarbejdere, herunder hvordan medarbejderen skal forholde sig i tilfælde af uheld.

Kontakt dit forsikringsselskab 

Som udgangspunkt vil forsikringsselskaberne dække omkostningerne til oprydning. Det er vigtigt hurtigst muligt at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Jordforureningsloven siger, at den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade straks skal iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade. Den ansvarlige for miljøskaden skal straks iværksætte ethvert praktisk gennemførligt tiltag, der kan begrænse skadens omfang og forhindre yderligere skade.

Du bør agere ud fra, at et udslip af sprøjtevæske af myndighederne vil blive anset som en fare for en miljøskade.

Vil du vide mere?