Grise

Nyt fodringskoncept til søer reducerer andelen af dødfødte grise

Resumé

Meddelelse 1259: Når fodringskonceptet blev anvendt de sidste 3-7 døgn før faring, blev andelen af dødfødte grise reduceret.

Afprøvningens formål var at dokumentere effekten af et fodringskoncept til søer fra indsættelse i farestalden og frem til faring med henblik på at reducere andelen af dødfødte grise og øge pattegriseoverlevelsen i de første døgn efter faring (dag 0-5).

Hovedkonklusion

Et fodringskoncept, hvor 3 FEso diegivningsfoder pr. dag blev suppleret med 1 FEso pr. dag af et fodertilskud reducerede andelen af dødfødte grise med 1,7 %-point blandt 3.-7. kuldssøer sammenlignet med tildeling af 3 FEso diegivningsfoder pr. dag, når det blev anvendt mindst 3 dage før faring. Der var ingen effekt af fodringskonceptet på pattegrisedødeligheden dag 0-5 efter faring.

Vil du vide mere?

Støttet af