Grise

Nyt fodringskoncept til søer reducerer andelen af dødfødte grise

Resumé

Meddelelse 1259: Når fodringskonceptet blev anvendt de sidste 3-7 døgn før faring, blev andelen af dødfødte grise reduceret.

Afprøvningens formål var at dokumentere effekten af et fodringskoncept til søer fra indsættelse i farestalden og frem til faring med henblik på at reducere andelen af dødfødte grise og øge pattegriseoverlevelsen i de første døgn efter faring (dag 0-5).

Vil du vide mere?

Støttet af